Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Muha, O nelinearnih valovih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Muha, O nelinearnih valovih

Datum objave: 7. 9. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 13. 9. 2018, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Domen MUHA, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom
»O nelinearnih valovih« v četrtek, 13. 9. 2018, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Uroš Kuzman,
  • izr. prof. dr. Pavle Saksida (mentor),
  • izr. prof. dr. Sašo Strle.