Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Petra Ivana Reberc, Eksponenti topoloških prostorov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Petra Ivana Reberc, Eksponenti topoloških prostorov

Datum objave: 10. 9. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 12. 9. 2018, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Petra Ivana REBERC, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja
z naslovom »Eksponenti topoloških prostorov« v sredo, 12. 9. 2018, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • asist. dr. Davorin Lešnik (somentor),
  • doc. dr. Alen Orbanić,
  • izr. prof. dr. Sašo Strle.