Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Domen Romih, Večrazsežna linearna regresijska analiza

Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Domen Romih, Večrazsežna linearna regresijska analiza

Datum objave: 10. 9. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 14. 9. 2018, ob 13.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Gašper Domen ROMIH, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom
»Večrazsežna linearna regresijska analiza« v petek, 14. 9. 2018, ob 13.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • doc. dr. Sonja Gamse (University of Innsbruck; somentorica),
  • izr. prof. dr. Gašper Jaklič (mentor),
  • izr. prof. dr. Mihael Perman.