Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Mojca Žilavec, Smaleova podkev

Zagovor dela diplomskega seminarja: Mojca Žilavec, Smaleova podkev

Datum objave: 11. 9. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 14. 9. 2018, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Mojca ŽILAVEC, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega
seminarja z naslovom »Smaleova podkev« v petek, 14. 9. 2018, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Uroš Kuzman (mentor),
  • izr. prof. dr. Pavle Saksida.