Domov > Obvestila > Jurij Kovič: Simetrija v matematiki

Jurij Kovič: Simetrija v matematiki

Datum objave: 1. 12. 2018
Vir: Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
Ponedeljek, 3. 12. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Simetrija ni le lastnost določenih geometrijskih objektov
(kot so npr. mnogokotniki, poliedri, ipd.), ampak predstavlja
eno temeljnih povezujočih idej na stičišču znanosti in
umetnosti, ki skozi vso kulturno zgodovino človeštva
pomembno usmerja tudi razvoj matematične misli.

"Idejo simetrije", ki predstavlja tudi osnovo različnih
geometrij, izmed vseh matematičnih teorij najbolje
predstavlja oziroma formalizira teorija grup, ki
velja za njen "naravni jezik". Simetrija je eden
najplodnejših konceptov tudi v fiziki in igra
odločilno vlogo pri iskanju in formulaciji
temeljnih fizikalnih zakonov.

Podobno kot nobena matematična teorija ne more v
celoti izčrpati bogastva pomenov, ki se skrivajo
v "ideji neskončnosti" (čeprav določene vidike
te ideje zajamejo npr. teorija množic, teorija
neskončnih vrst, teorija fraktalov itd.), tudi
ideje simetrije ni mogoče v celoti formalizirati.

Pregledali bomo nekaj mejnikov v odkrivanju neizčrpnega
bogastva pomenov in uporab, ki se skriva v ideji simetrije.