Domov > Obvestila > Aleksander Simonič: Ramanujan in praštevilski izrek

Aleksander Simonič: Ramanujan in praštevilski izrek

Datum objave: 12. 1. 2019
Vir: Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
Ponedeljek, 14. 1. 2019, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Ramanujan je v tretjem pismu Hardyju
podrobneje opisal pot do svoje napačne eksaktne
formule za praštevilsko funkcijo, ki spominja na
Riemannovo eksaktno formulo. Pri tem je navedel
dve napačni trditvi, katerih enostavna posledica
pa vseeno da pravilen rezultat. Še več, Hardy in
Littlewood sta leta 1915 pokazala, da je ta rezultat,
katerega dokaz sta skicirala tri leta kasneje,
ekvivalenten praštevilskemu izreku. Na predavanju
si bomo pogledali osnovne korake njunega dokaza
praštevilskega izreka.