Domov > Obvestila > Gregor Kosec: Dinamično termično ocenjevanje daljnovodnih vrvi

Gregor Kosec: Dinamično termično ocenjevanje daljnovodnih vrvi

Datum objave: 25. 2. 2019
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 27.2.2019, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Leta 2014 je naše energetsko prenosno omrežje prizadel obsežen žledolom, ki je v nekaj dneh povzročil prenosnemu operaterju obilo težav in približno 9 M€ škode na omrežju.  Dogodek je privedel do sodelovanja med prenosnim operaterjem ELES, d.d., IJS in Elektroinštitutom Milan Vidmar pri razvoju modela in programske opreme za napovedovanje termičnega stanja daljnovodne vrvi glede na obratovalne pogoje in vremensko stanje. Na seminarju si bomo ogledali potek sodelovanja s poudarkom na matematično-fizikalnih modelih in numeričnih metodah, ki smo jih potrebovali na poti do operativnega sistema.