Domov > Obvestila > Zagovor magisterija: Bor Juroš, Nevronska mreža za detekcijo strelskih jarkov na podlagi Lidar digitalnega modela višin

Zagovor magisterija: Bor Juroš, Nevronska mreža za detekcijo strelskih jarkov na podlagi Lidar digitalnega modela višin

Datum objave: 18. 3. 2019
Vir: Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 25. 3. 2019, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Bor JUROŠ, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa  2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom » Nevronska mreža za detekcijo strelskih jarkov na podlagi Lidar digitalnega modela višin«
v ponedeljek, 25. 3. 2019, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Primož Banovec (UL FGG; somentor),
  • prof. dr. Sergio Cabello Justo,
  • izr. prof. dr. Matej Kristan (UL FRI; mentor),
  • prof. dr. Bojan Orel (UL FRI).