Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Manca Strgar, Analiza migracijskih tokov v EU in njihovih družbeno-ekonomskih vidikov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Manca Strgar, Analiza migracijskih tokov v EU in njihovih družbeno-ekonomskih vidikov

Datum objave: 28. 8. 2019
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 5. 9. 2019, ob 11.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Manca STRGAR, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja
z naslovom »Analiza migracijskih tokov v EU in njihovih družbeno-ekonomskih vidikov« v četrtek, 5. 9. 2019, ob 11.30 uri v predavalnici
3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Tjaša Redek (UL EF; mentorica).