Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Jereb, Računanje ničel polinoma z izrezovanjem

Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Jereb, Računanje ničel polinoma z izrezovanjem

Datum objave: 30. 8. 2019
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 30. 8. 2019, ob 9.30 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III.

 

Peter JEREB, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja
z naslovom »Računanje ničel polinoma z izrezovanjem« v petek, 30. 8. 2019, ob 9.30 uri v Plemljevem seminarju na
Jadranski 19/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • izr. prof. dr. Gašper Jaklič (UL FGG; mentor),
  • prof. dr. Bor Plestenjak.