Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Saša Trstenjak, Wielandtova karakterizacija funkcije gama

Zagovor dela diplomskega seminarja: Saša Trstenjak, Wielandtova karakterizacija funkcije gama

Datum objave: 30. 8. 2019
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 4. 9. 2019, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Saša TRSTENJAK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja
z naslovom »Wielandtova karakterizacija funkcije gama« v sredo, 4. 9. 2019, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe (mentor),
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • izr. prof. dr. Pavle Saksida.