Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jona Gričar, Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jona Gričar, Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih

Datum objave: 4. 9. 2019
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 10. 9. 2019, ob 11. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Jona GRIČAR, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja
z naslovom »Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih« v torek, 10. 9. 2019, ob 11. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • asist. dr. Aleš Toman (UL EF; somentor),
  • doc. dr. Matija Vidmar.