Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Munda, Ocene parametrov večrazsežne normalne porazdelitve z metodo največjega verjetja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Munda, Ocene parametrov večrazsežne normalne porazdelitve z metodo največjega verjetja

Datum objave: 9. 9. 2019
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 16. 9. 2019, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Jaka MUNDA, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Ocene parametrov večrazsežne normalne porazdelitve z metodo največjega verjetja« v ponedeljek, 16. 9. 2019, ob 12. uri
v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Aljoša Peperko (UL FS; mentor).