Domov > Obvestila > Slovenski državni holding, Oddelek za informacijsko tehnologijo

Slovenski državni holding, Oddelek za informacijsko tehnologijo

Datum objave: 10. 9. 2019
Vir: Zaposlitveni oglas
Strokovni sodelavec (redna zaposlitev, rok za prijavo 20. september 2019)

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) objavlja prosto delovno mesto STROKOVNEGA SODELAVCA (m/ž) v Oddelku za informacijsko tehnologijo.

SDH je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Delo med drugim obsega:

 • sistemsko administracijo različnih strežnikov in storitev,
 • sodelovanje pri načrtovanju razvoja informacijskega sistema,
 • izdelavo navodil in standardov s področja dela,
 • koordinacijo z zunanjimi izvajalci/vzdrževalci informacijskih sistemov,
 • pomoč uporabnikom.

Na delovno mesto strokovnega sodelavca v Oddelku za informacijsko tehnologijo je lahko izbran kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj V. stopnjo izobrazbe naravoslovne smeri,
 • ima znanje angleškega jezika,
 • ima izpit B-kategorije.

Zaželene so delovne izkušnje kandidata z naslednjih področij dela: Windows, Linux, podatkovni strežniki, omrežje, telefonija, sistemsko programiranje – skripte.

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj (v kolikor kandidat ima delovne izkušnje),
 • fotokopijo dokazila o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo v priponki).

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 1 leta.

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do dne 20. 9. 2019 do 10. ure.

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

Slovenski državni holding d. d.
(ne odpiraj – razpis za strokovnega sodelavca v oddelku za informacijsko tehnologijo)
p. p. 139
1001 Ljubljana

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora.

Za vse dodatne informacije smo za kandidate dosegljivi preko elektronskega naslova mojca.trebeznik@sdh.si.

Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.