Domov > Obvestila > Navodila za izvajanje izpitov

Navodila za izvajanje izpitov

Datum objave: 18. 5. 2020
Vir: Obvestilo študentom fizike

Dragi študenti, najprej bi se vam rada zahvalila za razumevanje in sodelovanje, ki ste ju izkazali pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo. Čeprav lahko od 18. 5. 2020 spet pridete v prostore fakultete, bo pedagoški proces z izjemo nekaterih praktikumov do konca letnega semestra potekal na daljavo, v prostorih fakultete pa bodo potekali pisni izpiti. Ker je zaradi preventivnih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, za izvedbo izpitov potrebno precej več prostora kot običajno, smo morali termine izpitov prilagoditi novim razmeram.

Seznam vseh že določenih (novih) rokov za pisne izpite najdete na naslovu 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17JD2hRxOlkDVki2NZ5Gvqj6DVQJHpFC23k7V0oC-_vA/edit#gid=659058141&fvid=1975402968

Navedeni roki za pisne izpite bodo razpisani tudi v sistemu VIS in naprošamo vas, da se nanje prijavite, tako da bomo vnaprej vedeli, koliko študentov bo prišlo na posamezni izpit. Če je izpit, ki bi ga želeli opravljati, zabeležen na seznamu, vendar ni razpisan v VISu, pišite asistentu oz. predavatelju predmeta za nadaljnja navodila. Ustni izpiti bodo potekali bodisi v prostorih FMF bodisi na daljavo. O načinu izvedbe in terminih ustnih izpitov vas bodo obvestili predavatelji pri vsakem predmetu posebej. V prilogi vam pošiljamo Navodila za izvajanje izpitov, z upoštevanjem katerih bomo vsi skupaj pripomogli k preprečevanju širjenja okužbe. Želiva vam, da ostanete zdravi in kljub nepričakovanim spremembam čim uspešneje opravite letošnje izpite. V imenu učiteljev in asistentov Oddelka za fiziko FMF Irena Drevenšek Olenik, predstojnica Oddelka za fiziko Primož Ziherl, predsednik Komisije za študijske zadeve na Oddelku za fiziko