Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Martin Kokošinek, q-Bernsteinovi polinomi in q-Bezierjeve krivulje

Zagovor dela diplomskega seminarja: Martin Kokošinek, q-Bernsteinovi polinomi in q-Bezierjeve krivulje

Datum objave: 16. 10. 2020
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 23. 10. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Martin KOKOŠINEK, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »q-Bernsteinovi polinomi in q-Bezierjeve krivulje«
v petek, 23. 10. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Marjetka Knez (mentorica),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • izr. prof. dr. Mihael Perman.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.