Domov > Obvestila > Pogoji za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v štud. letu 2008/09 - Matematika, UN (bolonjski program)

Pogoji za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v štud. letu 2008/09 - Matematika, UN (bolonjski program)

Datum objave: 26. 11. 2007
Vir: Obvestilo študentom matematike

 

I.  Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti:

najmanj za 48 ECTS izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

  • za vpis v 2. letnik: Analiza I, Algebra I in Računalniški praktikum.

Za vpis v 2. letnik je dodatni pogoj opravljen sistematski zdravniški pregled.

 

II.  Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

vsaj polovi­co obveznosti iz študijskega programa tega letnika  (torej 30 ECTS).

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

 

Študent mora imeti do zaključka študija zbrane vse podpise (frekvence in inskripcije) iz predmetov po učnem programu.