Domov > Obvestila > Pogoji za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in zaključek študija v štud. letu 2008/09 - Praktična matematika, VSŠ

Pogoji za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in zaključek študija v štud. letu 2008/09 - Praktična matematika, VSŠ

Datum objave: 26. 11. 2007
Vir: Obvestilo študentom matematike

 

I.  Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti:

izpite iz vseh predmetov tekočega letnika, razen morda enega, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

  • za vpis v 2. letnik: Matematika I, Linearna algebra in Računalniški praktikum
  • za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika in Matematika II, Numerične  metode I ter Računalništvo I

Za vpis v 2. letnik je dodatni pogoj opravljen sistematski zdravniški pregled.

Za vpis v 2. in 3. letnik  je dodatni pogoj opravljena Športna vzgoja (podpis v indeksu).

 

II.  Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovi­co obveznosti iz študijskega programa tega letnika  (pri  tem  se upošteva obseg predmetov po urah, vpisanih v indeksu; predmet Športna vzgoja se ne upošteva),

b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Izjema pogoja a):

za ponavljanje 1. letnika zadostuje, če študent opravi izpit iz predmetov Matematika I in Računalniški praktikum.

 

Ponovni vpis v 1. letnik bo predvidoma možen samo v nov bolonjski program Praktična matematika, VSŠ. Vpis v 1. letnik po starem programu predvidoma ne bo več mogoč.

 

III.  Absolventski staž:

Študent ima po zaključku zadnjega semestra eno leto absolventskega staža, ki začne veljati od zadnjega dne zadnjega letnika. Status preneha, če študent v tem času diplomira.

Absolventski staž se iz upravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent med študijem ni izkoristil pravice do ponavljanja letnika oziroma zamenjave študijskega programa in če je v zadnjem štud. letu opravil vsaj dva izpita.

 

IV. Zaključek študija:

Za diplomo je potrebno opraviti vse izpite in druge obveznosti po učnem programu, opraviti delovno prakso ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

 

Študent mora imeti ob prijavi diplome zbrane vse podpise (frekvence in inskripcije) iz predmetov po učnem programu.