Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Posplošitev baricentričnih koordinat na konveksne večkotnike

Vito Vitrih: Posplošitev baricentričnih koordinat na konveksne večkotnike

Datum objave: 5. 12. 2007
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 5.12.2007 od 10h do 11h, soba 3.07 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Vito Vitrih: Posplošitev baricentričnih koordinat na konveksne večkotnike

Povzetek:

Na baricentrične koordinate točk glede na trikotnik oz. simpleks zelo pogosto naletimo pri problemih, ki sodijo v CAGD, metodah končnih elementov ... Na tem seminarju si bomo pogledali, kako lahko baricentrične koordinate posplošimo na konveksne poligone.