Domov > Obvestila > Emil Žagar: Geometrijska interpolacija z ravninskimi kubičnimi PH krivuljami

Emil Žagar: Geometrijska interpolacija z ravninskimi kubičnimi PH krivuljami

Datum objave: 7. 1. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 9.1.2008 od 10h do 11h, soba 3.07 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Emil Žagar: Geometrijska interpolacija z ravninskimi kubičnimi PH krivuljami

Povzetek:

Ogledali si bomo problem geometrijske Lagrangeove interpolacije z ravninskimi kubičnimi krivuljami s pitagorejskim hodografom. Najprej bomo izpeljali nelinearne pogoje, ki jim mora tak interpolant izpolnjevati, nato pa opisali način, kako pod določenimi pogoji utemeljimo njegov obstoj.