Domov > Obvestila > Gašper Jaklič: Hermiteova interpolacija s kubičnimi PH krivuljami

Gašper Jaklič: Hermiteova interpolacija s kubičnimi PH krivuljami

Datum objave: 18. 2. 2008
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 20.2.2008 od 10h do 11h, soba 3.07 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Gašper Jaklič: Hermiteova interpolacija s kubičnimi PH krivuljami

Povzetek:

Nadaljevali bomo študij problema Hermiteove interpolacije z G1 kubičnimi PH krivuljami. Obravnavani bodo pogoji za obstoj rešitve, enoličnost, konstrukcija rešitve, in lastnost ohranjanja oblike.