Domov > Obvestila > Janez Povh: Iskanje SOS in SOHS razcepov za polinome

Janez Povh: Iskanje SOS in SOHS razcepov za polinome

Datum objave: 3. 3. 2008
Vir: Seminar za teorijo grafov in algoritme
Thursday, March 6, 2008, at 12:15 in room PS, Jadranska 19
Abstract: Pri ugotavljanju, ali je dan polinom nenegativen, si lahko pomagamo tako, da preverimo, ali je ta polinom enak vsoti kvadratov (SOS), kar je zadosten, ne pa potreben pogoj za nenegativnost. V primeru nekomutativnih polinomov nas zanima razcep na vsoto hermitskih kvadratov. Iskanje obeh razcepov se teoretično in praktično izvede z uporabo semidefinitnega programiranja. Na seminarju bomo predstavili teoretičen okvir za iskanje teh razcepov in programski paket NCsostools.