Domov > Obvestila > Seminar za diskretno matematiko v letu 2014

Seminar za diskretno matematiko v letu 2014

Obvestila iz tega vira želim prejemati preko elektronske pošte »

22. 12. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Arjana Žitnik: Half-arc-transitive graphs of arbitrary even valency greater than 2 Torek, 23. 12. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
15. 12. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Primož Potočnik: Kako konstruirati vse 3-valentne točkovno tranzitivne grafe Torek, 16. 12. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
8. 12. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić: A linear time algorithm for perfect matching – Part 2 Torek, 9. 12. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
8. 12. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić: A linear time algorithm for perfect matching – Part 1 Torek, 2. 12. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
24. 11. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Pisanski: Graphs in Python, Sage and Magma Torek, 25. 11. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
17. 11. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Jurij Kovič: Vozli, kite, spleti Torek, 18. 11. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
1. 12. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić: The number of Kekulé structures in hexagonal-shaped benzenoids Torek, 11. 11. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
3. 11. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić: An algorithm for calculating the number of Kekulé structures and Pauling bond orders in benzenoids Torek, 4. 11. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
24. 10. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Marko Petkovšek: Primitivni in asimetrični Lucasovi nizi Torek, 28. 10. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
19. 10. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Pisanski: Some statistics on small connected trivalent vertex-transitive graphs Torek, 21. 10. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
12. 10. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Primož Potočnik: Konsistentni cikli v grafih Torek, 14. 10. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
6. 10. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić: The curious case of the Coulson conjecture on maximum bond number Torek, 7. 10. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
6. 10. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Pisanski: Prostor in čas v očeh diskretnega matematika Torek, 7. 10. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
8. 6. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Slobodan Danko Bosanac: Verifiable information: the problem of communication Torek, 10. 6. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
1. 6. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Jaka Kranjc: Neponavljajoča zaporedja Torek, 3. 6. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
26. 5. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Martin Pečar: Modifikacija grafov Torek, 27. 5. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
18. 5. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Pisanski: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 7. del Torek, 20. 5. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
11. 5. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Gregor Molan: Graph based software testing space for software testing optimization Torek, 13. 5. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
4. 5. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Jurij Kovič: Robna koda in simetrije ravninskih policikličnih molekul Torek, 6. 5. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
21. 4. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Matjaž Konvalinka: Multivariatna Lagrangeeva inverzija in preštevanje Catalanovih objektov Torek, 22. 4. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
14. 4. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Pisanski: Sage in grafi Torek, 15. 4. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
6. 4. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Alexander Vasilyev: Workshop on MathChem Torek, 8. 4. 2014 od 10h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
30. 3. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Arjana Žitnik: Quasi-topological configurations Torek, 1. 4. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
23. 3. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Matjaž Konvalinka: Matrike z alternirajočimi predznaki, 1. del Torek, 25. 3. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
16. 3. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Pisanski: Dva algoritma in njuni implementaciji Torek, 18. 3. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
9. 3. 2014 | Seminar za diskretno matematiko David Gajser: Primerjava treh vrst limit realnega zaporedja Torek, 11. 3. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
2. 3. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Martin Pečar: Kako izboljšati graf? Torek, 4. 3. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
2. 3. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić, Tomaž Pisanski: Poročilo iz konference EuroGIGA Torek, 25. 2. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
14. 2. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Seminar za diskretno matematiko Naslednje predavanje v okviru seminarja za diskretno matematiko bo v torek, 25. februarja. Vabilo sledi!
3. 2. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Nino Bašić: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 6. del Torek, 4. 2. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
19. 1. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Alexander Vasilyev: MathChem: a Python package for calculating topological indices Torek, 21. 1. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
13. 1. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Tomaž Stepišnik Perdih: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 5. del Torek, 14. 1. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
6. 1. 2014 | Seminar za diskretno matematiko Matjaž Konvalinka: Vloga tabel ostankov in količnikov v teoriji k-Schurovih funkcij Torek, 7. 1. 2014 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Arhiv za leto: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007