Domov > Obvestila > Obvestila za študente matematike v letu 2009

Obvestila za študente matematike v letu 2009

Obvestila iz tega vira želim prejemati preko elektronske pošte »

31. 12. 2009 | Matematični kolokvij Prof. dr. Daniel Kráľ: Removal Lemma for systems of linear equations Četrtek, 7. 1. 2010, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
30. 12. 2009 | Zaposlitveni oglas Analitica d.o.o. išče razvijalce/načrtovalce programske opreme
29. 12. 2009 | Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko Zagovor magisterija: Urška Rihtaršič, Uporaba matematičnih modelov in algoritmov pri raziskovanju bioloških zaporedij Magistrski izpit: torek, 12. 1. 2010, ob 9.30 uri v 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magisterija: sreda, 13. 1. 2010, ob 13. uri v 2.02 na Jadranski 21/II
18. 12. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Dobrodelni teden Študentje vabljeni k sodelovanju v obliki peke peciva in pomoči pri prodaji
14. 12. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Manca Košorog, Octave V petek, 18. 12. 2009, ob 12. uri v 2.03 na Jadranski 21/II
14. 12. 2009 | Obvestilo študentom matematike Podelitev dekanovega priznanja V četrtek, 17. 12. 2009, ob 16.00 uri v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.
14. 12. 2009 | Erasmus Postdoktorske štipendije v UK Elektronska prijava. Rok 1. Feb. 2010
11. 12. 2009 | Erasmus Program Jean Monnet Program je namenjen aktivnostim v okviru širših evropskih povezav, morda se da vključiti tudi kaj na matematično-fizikalnem področju (npr. organizacija konferenc, seminarjev, okroglih miz). Rok za prijave je 12. februar 2010.
11. 12. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Jasmina Levstik, Solventnost II in izračun kapitalske zahteve za premoženjska zavarovanja Diplomski izpit: torek, 15. 12. 2009, ob 13. uri v MFP na Jadranski 26. Zagovor diplome: sreda, 16. 12. 2009, ob 15. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
10. 12. 2009 | Erasmus Razpis ERASMUS praktično usposabljanje za leto 2010/2011 Prijavnice oddajte do srede 3. marca 2010 Jaki Cimpriču (matematiki) oziroma Žigi Šmitu (fiziki). Poglejte si tudi njuni Erasmus strani
10. 12. 2009 | Erasmus Razpis ERASMUS študijske izmenjave za leto 2010/2011 Prijavnico oddajte do srede 3. marca 2010 Jaki Cimpriču (matematiki) oziroma Žigi Šmitu (fiziki). Poglejte tudi njuni Erasmus strani
10. 12. 2009 | Erasmus Izmenjave s Kitajsko Drugi prijavni rok za izmenjave v okviru projekta CONNEC, rok 1. 2. 2010
4. 12. 2009 | Erasmus Štipendije za študij v Münchnu Sklad Otta Likarja razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München za šolsko leto 2010/2011. Rok 11. marec 2010
4. 12. 2009 | Matematični kolokvij Prof. dr. Irena Swanson: Integral closure (Celostno zaprtje) Četrtek, 10. 12. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
1. 12. 2009 | Zaposlitveni oglas Študentsko delo (zaposlitev) v Računalniškem centru RC FMF takoj potrebuje študenta (študentko) za redno pomoč
1. 12. 2009 | Obvestilo računalniškega centra študentom Študentsko delo (zaposlitev) v Računalniškem centru RC FMF takoj potrebuje študenta (študentko) za redno pomoč
30. 11. 2009 | Erasmus Tutorstvo za tuje študente ŠOU objavlja razpis za tutorje za tuje študente. Rok za prijavo: 31. december
25. 11. 2009 | Zaposlitveni oglas Hypo Alpe–Adria bank d.d. vabi k sodelovanju absolventa Fakultete za matematiko in fiziko za delo na področju Upravljanje s tveganji
23. 11. 2009 | Obvestilo računalniškega centra študentom Ponatis prenovljenega in razširjenega Matematičnega priročnika V kratkem bo ponovno na voljo prenovljeni in razširjeni MATEMATIČNI PRIROČNIK (avtorjev I. N. Bronstejna, K. A. Semendjajeva, G. Musiola in H. Muehliga)
25. 11. 2009 | Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko Zagovor doktorata: Primož Lukšič, Rast v grafih Sreda, 25. 11. 2009, ob 13:00 v diplomski sobi Fakultete za računalništvo in informatiko, Tržaška 25
14. 10. 2010 | Obvestilo računalniškega centra študentom Gesla na študentskem računalniškem omrežju FMF
22. 11. 2009 | Matematični kolokvij Jaka Cimprič: Od komutativne k nekomutativni semialgebraični geometriji Četrtek, 26. 11. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
18. 11. 2009 | Erasmus Sodelovanje z Japonsko po programu Vulcanus in Japan Evropsko-japonski center za industrijsko sodelovanje omogoča študentom inženirskih, visokotehnoloških in znanstvenih smeri enoletno izpopolnjevanje v podjetjih na Japonskem. Rok za prijave: 20. januar 2010
12. 11. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Katja Korenjak, Model prekrivajočih se generacij Diplomski izpit: ponedeljek, 16. 11. 2009, ob 9. uri v PS na Jadranski 19/III. Zagovor diplome: torek, 17. 11. 2009, ob 9. uri v PS na Jadranski 19/III
11. 11. 2009 | Zaposlitveni oglas Danfoss Trata d.o.o. išče sodelavca za samostojno delo na projektu napovedovanja prodaje
10. 11. 2009 | Erasmus PHD Studentships - Faculty of Computing and Engineering, Coventry University, within CTAC - the Control Theory and Applications Centre. Applications are invited for two fully funded PhD studentships, to work on research projects of Faculty of Computing and Engineering, Coventry University, within CTAC - the Control Theory and Applications Centre
9. 11. 2009 | Matematično srečanje Neža Mramor-Kosta: Računska topologija (predavanje ob izvolitvi v redno profesorico) Ponedeljek, 23.11.2009, ob 12:15, predavalnica 3.06, Jadranska 21
5. 11. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Matjaž Nemec, CUNAMI - nastanek, poenostavljen matematično-fizikalni opis in računski model V torek, 10. 11. 2009, ob 14. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
3. 11. 2009 | Erasmus Sodelovanje z Islandijo, Norveško in Lihtenštajnom Ponovni javni razpis za mobilnost študentov, zaposlenih, raziskovalcev in strokovnjakov, odprt do 1.12.2009
2. 11. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Mateja Lombar, Usklajevanje dveh podatkovnih baz V sredo, 4. 11. 2009, ob 9. uri v PS na Jadranski 19/III
28. 10. 2009 | Zaposlitveni oglas SAŠA inkubator vabi k sodelovanju študente Savinjsko-Šaleške regije
28. 10. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Katarina Koren, Sestavljene porazdelitve V sredo, 4. 11. 2009, ob 14. uri v 3.05 na Jadranski 21/III
28. 10. 2009 | Obvestilo študentom matematike Zaprta študentska pisarna   Študentska pisarna Oddelka za matematiko bo v petek, 30. 10. 2009, zaprta.
28. 10. 2009 | Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko Zagovor magisterija: Simona Jazbec, Trije vidiki Apolonijeve mreže Magistrski izpit: četrtek, 5. 11. 2009, ob 9. uri v PS na Jadranski 19/III. Zagovor magisterija: četrtek, 5. 11. 2009, ob 10. uri v PS na Jadranski 19/III
27. 10. 2009 | Matematično srečanje Konferenca CSASC 2010, 22-27.1.2010, Praga, Češka Slovenski matematiki sodelujemo pri organizaciji konference CSASC 2010
26. 10. 2009 | Obvestilo študentom matematike Obvestilo študentom 1. letnikov 2009/10   Študenti, ki so se vpisali v 1. letnik v prvem ali drugem prijavno-vpisnem roku, lahko v recepciji na Jadranski 21 prevzamejo kuverto z uporabniškim imenom in geslom za vstop v spletni študijski informacijski sistem e-Študent-3G.   Štu ...
22. 10. 2009 | Matematično srečanje Aleksandar Jurišić: Kode za odpravljanje napak in usojena krivulja (predavanje ob izvolitvi v rednega profesorja) Torek, 27.10.2009 ob 16:00, predavalnica PR01, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25
20. 10. 2009 | Zaposlitveni oglas KD Življenje d.d. išče študenta/študentko naravoslovne usmeritve
16. 10. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Lea Rupnik, Optimiranje porabe legirnih elementov V četrtek, 22. 10. 2009, ob 10. uri v PS na Jadranski 19/III
19. 10. 2009 | Matematični kolokvij Pavle Saksida: O geometriji hamiltonskih integrabilnih sistemov Četrtek, 22. 10. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
13. 10. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Stanka Pucelj, Rekurzivno podana zaporedja V torek, 20. 10. 2009, ob 9. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
5. 10. 2009 | Zaposlitveni oglas 3sigma d.o.o. nudi zaposlitev za določen čas
2. 10. 2009 | Obvestilo študentom matematike Vpisni roki za podiplomski študij v š. l. 2009/10 Vpis v 1., 2., 3. in 4. letnik podiplomskega študija matematike v š. l. 2009/10 bo potekal od 02. 10. 2009 do 14. 10. 2009 od 10. do 12. ure v tajništvu oddelka.   Vpisni obrazci so na voljo v tajništvu Oddelka za matematiko.   ...
2. 10. 2009 | Obvestilo študentom matematike Odpoved predavanj in vaj ob začetku študijskega leta   1. letnik   FINANČNA MATEMATIKA - Analiza 1 - vaje: vaje 2. 10. odpadejo. Pričetek vaj bo v ponedeljek, 5. 10. - Algebra 1 - vaje: pričetek vaj bo v torek, 6. 10. - Proseminar - vaje: pričetek vaj bo v torek, 6. 10. ob 9. uri.   ...
30. 9. 2009 | Erasmus Sodelovanje s Kitajsko po programu CONNEC (prejšnji CECIE) Rok za oddajo prijav za izmenjavo študentov, učiteljev in zaposlenih je 10.11.2009
29. 9. 2009 | Obvestilo študentom matematike Odpoved predavanj in vaj 1. 10. 2009 V četrtek, 1. oktobra 2009, odpadejo vsa predavanja in vaje. Novi rektor Univerze v Ljubljani vabi vse študente, da se udeležijo slovesnega pričetka študijskega leta 2009/10 na Prešernovem trgu v Ljubljani v četrtek, 1. oktobra 2009, ob 13. uri (pozdrav de ...
29. 9. 2009 | Obvestilo študentom matematike Tretji prijavni rok - prosta mesta Prosta vpisna mesta v tretjem prijavnem roku:   Matematika  (UN):  16 Pedagoška matematika  (enoviti MAG):  15 Praktična matematika  (VSŠ) - redni študij:  2  Praktična matematika  (VSŠ) - izre ...
28. 9. 2009 | Obvestilo študentom matematike Sprejem novincev - podelitev indeksov Podelitev indeksov študentom 1. letnika matematike bo v četrtek, 1. oktobra 2009, in sicer za: - univerzitetni študijski program MATEMATIKA in enoviti magistrski študijski program PEDAGOŠKA MATEMATIKA ob 8.30. uri v predavalnici 2.05 na Jadran ...
28. 9. 2009 | Erasmus Vabilo študentom na konvencijo "Študij v tujini" Konvencija »Študij v tujini« bo potekala v soboto, 10. oktobra 2009, od 13.00 do 17.00, na Ljubljanskem gradu. Udeležba brezplačna, prijava obvezna
24. 9. 2009 | Matematični kolokvij Claude Garrod: Semi-definite Programming and its Application to Atomic and Molecular Physics Četrtek, 1. 10. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
23. 9. 2009 | Obvestilo študentom matematike Seminar II za študente 4. letnika uporabne in teoretične smeri (prijave)   V zimskem semestru štud. leta 2009/10 se bo izvajal predmet SEMINAR II  za študente uporabne in teoretične smeri, ki ga bosta izvajala:    1.  prof. dr. Franc FORSTNERIČ: "Kompleksna analiza in dinamika"    2.  doc. dr. ...
23. 9. 2009 | Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko Zagovor doktorata: Marko Orel, Ohranjevalci na matričnih prostorih V ponedeljek, 28. 9. 2009, ob 13.00 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
22. 9. 2009 | Obvestilo študentom matematike Vpis v 1. letnik v š. l. 2009/10 - drugi vpisni rok (novinci) Vpis v 1. letnik študija Matematika, Pedagoška matematika in Praktična matematika bo potekal v ponedeljek, 28. 9. 2009. Sprejeti kandidati bodo o podrobnostih vpisa (ura, predavalnica ipd.) pisno obveščeni. Pošto (obvestilo  ...
22. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Judita Plantev, Identifikacijske kode v grafih Diplomski izpit: torek, 29. 9. 2009, ob 9. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 30. 9. 2009, ob 9. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
22. 9. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Kartica URBANA pri blagajnah Avtobusne postaje Ljubljana, TRG OF 4, vsak dan od 5.00 do 22.00
21. 9. 2009 | Erasmus PhD studentships in Statistics, Univ. Padova, Italy - Deadline October 1, 2009 Department of Statistical Sciences, University of Padova, Italy is advertising 7 PhD positions for candidates interested in the area of Statistical Sciences
15. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Petra Blažič, Vzorčni načrti in cenilke populacijskih parametrov Diplomski izpit: petek, 18. 9. 2009, ob 11. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 18. 9. 2009, ob 12. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
14. 9. 2009 | Matematični kolokvij Egon Zakrajšek: Credit Risk and the Macroeconomy: Evidence from an Estimated DSGE Model Četrtek, 17. 9. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
14. 9. 2009 | Zaposlitveni oglas Housing išče predavatelja za Linux
11. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Primož Kocbek, Absolutne norme na kompleksnih končnorazsežnih prostorih Diplomski izpit: torek, 15. 9. 2009, ob 11. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 16. 9. 2009, ob 11. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
11. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Jasna Lenar, QZ algoritem z izmenjavanjem grb Diplomski izpit: torek, 15. 9. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 16. 9. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Anamarija Rebolj, Ocenjevanje parametrov po posplošeni metodi momentov Diplomski izpit: ponedeljek, 14. 9. 2009, ob 11. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: ponedeljek, 14. 9. 2009, ob 12. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Sara Kališnik, Geometrijski pomen Bassove domneve Diplomski izpit: četrtek, 10. 9. 2009, ob 11. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 11. 9. 2009, ob 11. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Tadej Kanduč, Makro elementi Diplomski izpit: četrtek, 10. 9. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 11. 9. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2009 | Zaposlitveni oglas Arctur d.o.o. išče kandidata ali kandidatko za mladega raziskovalca na področju informacijskih rešitev za numerične simulacije
3. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Rok Požar, Geometrijska interpolacija s parabolami Diplomski izpit: sreda, 9. 9. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 10. 9. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
3. 9. 2009 | Erasmus Izobraževanje za koordinatorje tutorjev in tutorje UL v sodelovanju s ŠOU organizira Izobraževanje za koordinatorje tutorjev in tutorje s pomočjo British Councila. V času od 22. do 30. septembra 2009 bodo organizirali pet različnih dogodkov. Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna
2. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Nik Stopar, Radikalna teorija skorajkolobarjev Diplomski izpit: ponedeljek, 7. 9. 2009, ob 14. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 8. 9. 2009, ob 9. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
2. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Kris Stopar, Prave holomorfne vložitve Riemannovih ploskev Diplomski izpit: ponedeljek, 7. 9. 2009, ob 13. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 8. 9. 2009, ob 8. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
2. 9. 2009 | Obvestilo dekanata sodelavcem in študentom Predstavitev kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani V sredo 9. septembra 2009, ob 14. uri na UL FMF, v Peterlinovem paviljonu
1. 9. 2009 | Zaposlitveni oglas While True d.o.o. išče sodelavce za razvoj spletne aplikacije
28. 8. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Selena Praprotnik, Krivulje in ploskve v CAGD Diplomski izpit: sreda, 2. 9. 2009, ob 9. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 9. 2009, ob 9.00 uri (točno) v 3.06 na Jadranski 21/III
1. 9. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Tina Malec, Refleksivnost in hiperrefleksivnost prostorov operatorjev Diplomski izpit: četrtek, 3. 9. 2009, ob 9. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 9. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
24. 8. 2009 | Erasmus Sodelovanje s Kitajsko v projektu LISUM Univerza v Gentu je uspešno prijavila triletni projekt za sodelovanje s Kitajsko, ki obsega 20 univerz, tudi našo; gre za izmenjavo študentov in učiteljev. Rok prijave: 25.9.2009 za pričetek mobilnosti v drugem semestru 2009/1010
9. 9. 2009 | Obvestilo študentom matematike Vpisni roki in ostali vpisni postopki za dodiplomski študij v š. l. 2009/10   VPISI V Š. L. 2009/10   a) Postopek vpisa, če so izpolnjeni pogoji za vpis    Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis: v višji letnik dvigne pri vratarici na Jadranski 21 od  1. do 25. septembra 2 ...
20. 8. 2009 | Zaposlitveni oglas Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana zaposli učitelja matematike m/ž
19. 8. 2009 | Obvestilo študentom matematike Novi spletni študijski informacijski sistem e-Študent-3G Spoštovana študentka, spoštovani študent, obveščamo vas, da je Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko dne 14. 8. 2009 prešel na novi spletni študijski informacijski sistem e-Študent-3G, ki je dostopen na spl ...
19. 8. 2009 | Obvestilo dekanata sodelavcem in študentom Štipendije Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) nudi po naročilu Zvezne republike Nemčije za leto 2010 oziroma za študijsko leto 2010/2010 štipendije
19. 8. 2009 | Obvestilo dekanata sodelavcem in študentom Erasmus Mundus External Cooperation Window, project lot 14 (China) Univerza v Gentu je kot koordinator uspešno prijavila projekt z imenom LiSUM (Linking Sino-European Universities through Mobiliy). K sodelovanju je povabila kot partnerje 20 univerz, od tega 10 iz EU in 10 iz Kitajske
19. 8. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Ana Oblak, Vrednotenje premoženja Diplomski izpit: sreda, 26. 8. 2009, ob 11. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 27. 8. 2009, ob 11. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
19. 8. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Saša Žagar, Aktuarsko vrednotenje življenjskih zavarovanj na osnovi tržnih cen Diplomski izpit: sreda, 26. 8. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 27. 8. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
19. 8. 2009 | Zaposlitveni oglas Tehnološko konzultantski center d.o.o. razpisuje 3 prosta mesta za mlade raziskovalce iz gospodarstva na projektih laserskih tehnologij s področja strojništva, fizike, metalurgije in kemije
15. 8. 2009 | Matematično srečanje Computability and Complexity in Analysis 2009 V času od 18. do 22. avgusta se bo na FMF odvila konferenca Computability and Complexity in Analysis 2009. Zaposleni in študenti FMF in IMFM imajo prost vstop in so vljudno vabljeni, da obiščejo predavanja, ki jih zanimajo
14. 8. 2009 | Obvestilo dekanata študentom Drugi javni razpis za mlade raziskovalce na UL v letu 2009 Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.
6. 8. 2009 | Obvestilo dekanata sodelavcem in študentom OBJAVA JAVNEGA RAZPISA MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA - GENERACIJA 2009 Javna agencija za tehnološki razvoj je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 24.7.2009 objavila Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2009". Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev ...
28. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani razpisuje prosto delovno mesto visokošolskega učitelja/docenta ali izrednega profesorja
22. 7. 2009 | Obvestilo študentom matematike Vpis v 1. letnik v š. l. 2009/10 (novinci) Vpis v 1. letnik študija matematike bo predvidoma potekal po naslednjem razporedu: MATEMATIKA  UN  -  ponedeljek, 3. 8. 2009 in torek, 4. 8. 2009 PEDAGOŠKA MATEMATIKA  MAG  -  torek, 4. 8. 2009 FINANČNA MATEMATIKA  UN  -& ...
21. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Nadja Lajkovič, Težišče omejenih območij v ravnini V sredo, 29. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
15. 7. 2009 | Matematični kolokvij Hiroshi Suzuki: An introduction to algebraic graph theory (Spectrum, Terwilliger algebra and its generalization) Četrtek, 23. 7. 2009, ob 13.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
15. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Manca Meglič, Časovne vrste Diplomski izpit: torek, 21. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 21. 7. 2009, ob 11. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
14. 7. 2009 | Obvestilo dekanata sodelavcem in študentom "Slovenski sklad za štipendije" iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma
14. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Demanda d.o.o. vabi k sodelovanju absolvente ali diplomante za delovno mesto programer in tehnični stokovnjak za spletno analitiko
10. 7. 2009 | Obvestilo študentom matematike Zaprta študentska pisarna   Zaradi službene zadržanosti (prehod na nov spletni študijski informacijski sistem e-Študent-3g) v času od ponedeljka, 13. 7. 2009 do petka, 17. 7. 2009 uradnih ur predvidoma ne bo.   Študentska pisarna
10. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Quarad Internet Solutions Ltd išče člana ključne razvojne skupine
9. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Kemijski inštitut razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca na projektu Razvoj in uporaba večskalnih modelskih pristopov za simulacijo mehke snovi
9. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Razvojno-tehnološka skupina IMFM vabi k sodelovanju študente, ki bi nam pomagali pri izvedbi raziskovalnih, aplikativnih in ciljnih projektov ter projektov za gospodarstvo
7. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Barbara Novak, Matura s sistemom STACK V sredo, 8. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
7. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Dve mesti za mlade raziskoval(ce)ke Iščemo zelo ambiciozne fizi(ke)čarke ali matemati(ke)čarke, ki želijo na tretji stopnji doktorirati s področja teoretične fizike osnovnih delcev in kozmologije pod mentorstvom prof. dr. Norme Susane Mankoč Borštnik
3. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Nuša Mikuljan, Vektorska avtoregresija in stabilni procesi Diplomski izpit: četrtek, 9. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 10. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
7. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Tadeja Cesar, Wiki z gradivi s področja SSR V ponedeljek, 6. 7. 2009, ob 11. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
7. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Jasna Kobal, Regularni izrazi in jezik PHP V ponedeljek, 6. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
1. 7. 2009 | Obvestilo študentom matematike Sistematski zdravniški pregled - zamudniki   Obveščamo študente, da so zamudniški termini za sistematski pregled ŽE POPOLNOMA ZASEDENI, zato vas prosimo, da nas pokličete po 15. avgustu, ko bodo na voljo novi datumi.   Zdravstveni dom za študente (01/200-74-22)
24. 6. 2009 | Zaposlitveni oglas Ki interim d.o.o. zaposli sodelavca v službi za upravljanja portfeljev in analize
23. 6. 2009 | Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko Zagovor magisterija: Maruša Stanek, Odpravljanje ciklov v grafih Magistrski izpit: četrtek, 2. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magisterija: petek, 3. 7. 2009, ob 13. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
19. 6. 2009 | Obvestilo študentom matematike Prešernove nagrade študentom FMF   Študenti morajo predložiti dela, s katerimi se želijo potegovati za fakultetno Prešernovo nagrado za š. l. 2008/09, pisarni oddelka najpozneje do 1. septembra 2009 (navodila dobijo v pisarni oddelka).   Za Prešernovo nagrado se lahko potegujejo ...
19. 6. 2009 | Obvestilo študentom matematike Razpis štipendije Banke Slovenije Rok za oddajo prijave je 13. 7. 2009. Podrobnejše informacije o razpisu so obj ...
19. 6. 2009 | Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko Zagovor doktorata: Gregor Jerše, Naraščajoča in padajoča področja kritičnih točk v diskretni Morsovi teoriji V torek, 23. 6. 2009, ob 9.30 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
18. 6. 2009 | Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko Zagovor doktorata: mag. Gregor Šega, Modeli rasti z velikimi okolicami V sredo, 24. 6. 2009, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
15. 6. 2009 | Obvestilo sodelavcem in vsem študentom FMF Podelitev nagrad Mladim energetikom 2009 v četrtek, 18. 6. 2009, ob 17h v veliki predavalnici IJS, Jamova 39, Ljubljana
11. 6. 2009 | Matematični kolokvij Štefko Miklavič: Terwilligerjeva algebra razdaljno-regularnega grafa Četrtek, 18. 6. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
11. 6. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Četrto evropsko univerzitetno prvenstvo v rokometu Od 15. do 21. junija se bodo študenti naše univerze pomerili v rokometu s kolegi iz Evrope
10. 6. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Borut Sluban, Saturacijski filter za izločanje šuma iz klasificiranih podatkov Diplomski izpit: četrtek, 18. 6. 2009, ob 10. uri v 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 19. 6. 2009, ob 11. uri v 3.04 na Jadranski 21/III
12. 6. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Žane Logar, Metoda zveznega nadaljevanja Diplomski izpit: sreda, 17. 6. 2009, ob 10. uri v 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 18. 6. 2009, ob 10. uri v 3.05 na Jadranski 21/III
10. 6. 2009 | Obvestilo študentom matematike Sistematski zdravniški pregled - zamudniki Študenti, ki so zamudili redni sistematski pregled v 1. oziroma 4. letniku, se lahko za pregled naročijo osebno v ZD na Aškerčevi 4 pri sestri na preventivi (7.30 - 13.00) oziroma po telefonu 01/200-74-22 (po 24. 6. 2009).
5. 6. 2009 | Zaposlitveni oglas Služba za informatiko Univerze v Ljubljani išče informatika ali sistemskega inženirja pripravnika
4. 6. 2009 | Matematično srečanje Slike s predavanja prof. Zelmanova Oglejte si slike z obiska prof. Zelmanova na naši fakulteti
7. 7. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Anja Rožac, Algoritmi za delo z nizi V petek, 12. 6. 2009, ob 9.00 uri (točno) v 3.06 na Jadranski 21/III
3. 6. 2009 | Zaposlitveni oglas Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani razpisuje 5 prostih delovnih mest mladih raziskovalcev
7. 7. 2009 | Zaposlitveni oglas Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani razpisuje dve prosti delovni mesti visokošolskih učiteljev/docent ali izredni profesor
1. 6. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Primož Dobrovoljc, Tantrix Diplomski izpit: torek, 9. 6. 2009, ob 9. uri v 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 10. 6. 2009, ob 9. uri v 3.05 na Jadranski 21/III
28. 5. 2009 | Matematično srečanje Predavanje prof. Efima Zelmanova, prejemnika Fieldsove medalje Ponedeljek, 1. 6. 2009 ob 16:15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
26. 5. 2009 | Obvestilo študentom matematike Športni dan za študente V petek, 29. 5. 2009
3. 6. 2009 | Zaposlitveni oglas Laboratorij za odprte sisteme in mreže, Institut Jožef Stefan razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev
21. 5. 2009 | Obvestilo študentom matematike Sistematski zdravniški pregled študentov 4. letnika matematike Razpored je objavljen na oglasni deski v 3. nadstropju. Opravljen sistematski zdravni& ...
21. 5. 2009 | Obvestilo računalniškega centra študentom Poletna šola algoritmov v računski geometriiji in grafih JAIST razpisuje poletno šolo študije algoritmov v računski geometriji in grafih na višjem nivoju, med 27. in 31. julijem 2009
19. 5. 2009 | Obvestilo študentom matematike Javna predstavitev doktorskega študija matematike in doktorskega študija statistike v četrtek, 28. 5. 2009, ob 18. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
14. 5. 2009 | Matematični kolokvij Gašper Jaklič: Dimenzija prostora zlepkov Četrtek, 21. 5. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
12. 5. 2009 | Zaposlitveni oglas Nuklearna elektrarna Krško objavlja več prostih delovnih mest in razpisuje 8 kadrovskih štipendij
8. 5. 2009 | Matematični kolokvij Paul Gartside: Hilbert's 13th Problem Četrtek, 14. 5. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
6. 5. 2009 | Erasmus Einsteinova nagrada na področju sončne energije Podjetje SolarWorld razpisuje nagrado na področju sončne energije v vrednosti 5000 USD za doktorska dela, končana med junijem 2008 in junijem 2009. (www.einstein-award.com)
5. 5. 2009 | Obvestilo dekanata študentom Javni razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2009 Univerza v Ljubljani je objavila Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2009. Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.
4. 5. 2009 | Erasmus Vabilo na predstavitev: Štipendije za študij in raziskovalno delo v Nemčiji Predstavitev bo v ponedeljek, 11. maja, ob 17.30 uri v modri sobi, 526 na Filozofski fakulteti UL, Aškerčeva 2 v Ljubljani.
29. 4. 2009 | Obvestilo dekanata študentom Najava razpisa "Mladi raziskovalci iz gospodarstva" Tehnološka agencije Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila najavo razpisa »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009«, ki bo predvidoma objavljen v mesecu juniju 2009:http://www.tia.si/Razpisi_v_pripravi,607,0.html Javni razpis delno financira Evropsk ...
17. 4. 2009 | Matematično srečanje Andrej Bauer: Naključna umetnost Sreda, 22. 4. 2009, od 14h do 16h, učilnica 2.05, Jadranska 21
17. 4. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Andrej Bauer: Naključna umetnost Sreda, 22. 4. 2009, od 14h do 16h, učilnica 2.05
17. 4. 2009 | Zaposlitveni oglas HERMES Softlab d.d. vabi študente matematike na študentsko delo, praktično izobraževanje, sodelovanje pri izdelavi zaključnih del ali na letošnjo poletno šolo EdIT 2009
16. 4. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Vasko Vasja Ġorġiev, Korenski sistemi in orbitne funkcije Diplomski izpit: četrtek, 23. 4. 2009, ob 13. uri v PS na Jadranski 19/III. Zagovor diplome: petek, 24. 4. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
16. 4. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Mojca Kogoj, Avtomatizacija testiranja spletnih portalov V sredo, 22. 4. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
16. 4. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Tina Krmac, Obvladovanje procesnih podatkov V sredo, 22. 4. 2009, ob 9. uri v F6 na Jadranski 19/I
14. 4. 2009 | Zaposlitveni oglas Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu išče sodelavca (absolventa ali diplomanta študijskega programa matematika ali interdisciplinarnega študija računalništva in matematike) z veseljem do poučevanja za študijsko leto 2009/10
9. 4. 2009 | Zaposlitveni oglas C3M objavlja prosto delovno mesto raziskovalca/programerja za razvoj specializiranih MKE rešitev
10. 4. 2009 | Obvestilo študentom matematike Sistematski zdravniški pregled študentov 1. letnika Razpored je objavljen na oglasni deski v 3. nadstropju. Op ...
8. 4. 2009 | Zaposlitveni oglas Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9, Institut Jožef Stefan razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju medicinske fizike
7. 4. 2009 | Obvestilo študentom matematike Dvodnevni posvet "Izzivi v tujini" 14. in 15. 4. 2009 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
6. 4. 2009 | Zaposlitveni oglas Inštitut za biofiziko Medicinske fakultete razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke
6. 4. 2009 | Obvestilo študentom matematike Predstavitev Beyond Semiconductor / BS Storitve d.o.o. V ponedeljek, 6. 4. 2009, ob 14. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
6. 4. 2009 | Obvestilo študentom matematike Predstavitev razvoja avtomatiziranega sistema za trgovanje na valutnih trgih V četrtek, 9. aprila 2009, ob 14. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
2. 4. 2009 | Obvestilo študentom matematike Vabilo na predstavitev praktičnega usposabljanja V ponedeljek, 6. 4. 2009, ob 14.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadr. 21/III
2. 4. 2009 | Obvestilo študentom matematike PPU - vaje v petek, 3. 4. 2009, odpadejo Študente 3. letnika pedagoške matematike in pedagoške fizike obveščam, da zaradi moje bolezni v petek, 3. aprila 2009, vaje iz predmeta Psihologija pouka in učenja odpadejo. Z vajami nadaljujemo v petek, 10. aprila.   asist. mag. Katja Depol ...
1. 4. 2009 | Matematični kolokvij Dimitri Leemans: Groups and Polytopes Četrtek, 9. 4. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
1. 4. 2009 | Obvestilo dekanata sodelavcem in študentom Napoved objave: Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2009 Predvideni datum objave: 24.4.2009 Predvideni datum zaključka zbiranja vlog kandidatov: 20.7.2009 Kontaktna oseba na Fakulteti za matematiko in fiziko: Barbara Paternoster Tel: 01 4766 516 e ...
1. 4. 2009 | Zaposlitveni oglas ITS d.o.o išče sodelavca za delo na projektih vodenja inženirskih podatkov in procesov
27. 3. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Jože Premru, Parametrizacije kubičnih Bézierovih zlepkov V torek, 31. 3. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
23. 3. 2009 | Zaposlitveni oglas Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju komunikacije človek stroj (HCI) in uporabniškega modeliranja
30. 3. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Sabina Omahen, Binomski in Black-Scholesov model v zavarovalništvu Diplomski izpit: ponedeljek, 30. 3. 2009, ob 15. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 31. 3. 2009, ob 14. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
13. 3. 2009 | Matematični kolokvij Boštjan Brešar: Medianske strukture Četrtek, 19. 3. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
13. 3. 2009 | Zaposlitveni oglas GDB d.o.o. vabi k sodelovanju študente višjih letnikov, ki jih veseli razvoj RT in spletnih aplikacij
10. 3. 2009 | Zaposlitveni oglas Odsek za kompleksne snovi F-7, Institut »Jožef Stefan« razpisuje prosti mesti mladih raziskovalcev/raziskovalk
3. 3. 2009 | Erasmus LLP Leonardo da Vinci / ERASMUS placement Ponudba za Erasmus študijsko prakso
3. 3. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Ada Tanko, Prikaz različnih tehnologij pri geografskih informacijskih sistemih V sredo, 11. 3. 2009, ob 12. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
2. 3. 2009 | Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko Zagovor doktorata: Jure Kališnik, Upodobitve Liejevih grupoidov V petek, 6. 3. 2009, ob 14. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
2. 3. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Mednarodno tekmovanje »FRESHHH 2009« Preizkusite se v podjetniških vodah, tekmujte s študenti iz celega sveta, zaslužite in si povečajte zaposlitvene možnosti!
2. 3. 2009 | Erasmus Erasmus opomnik Rok za prijavo na Erasmus študijske izmenjave za 2009/10 se izteče v sredo 4. marca ob 12h
24. 2. 2009 | Erasmus Magistrski in doktorski programi Erasmus Rok za prijave Skupni programi Erasmus Mundus je 30. april 2009
24. 2. 2009 | Zaposlitveni oglas NLB Vita d.d., Ljubljana zaposli sodelavca/sodelavko na delovnem mestu aktuar (m/ž)
20. 2. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Goran Uljan, Težavnost šolskih nalog pri pouku matematike v gimnaziji Diplomski izpit: sreda, 4. 3. 2009, ob 9. uri v Plem. seminarju na Jadranski 19/III. Zagovor diplome: četrtek, 5. 3. 2009, ob 13. uri v Plem. seminarju na Jadranski 19/III
20. 2. 2009 | Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko Zagovor doktorata: mag. Martin Vuk, O integrabilnih sistemih s singularnimi spektralnimi krivuljami V četrtek, 26. 2. 2009, ob 13. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
19. 2. 2009 | Matematični kolokvij Michèle Audin: After a reading of Kovalevskaya — what is integrability? Četrtek, 26. 2. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
19. 2. 2009 | Obvestilo dekanata študentom Najava Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2009 Promoviranje programa mladih raziskovalcev v letu 2009 na Univerzi v Ljubljani
17. 2. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Tone Prus, Ukrivljenost Diplomski izpit: ponedeljek, 23. 2. 2009, ob 9. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 24. 2. 2009, ob 9. uri v 3.07 na Jadranski 21/III
16. 2. 2009 | Zaposlitveni oglas KD ŽIVLJENJE vabi k sodelovanju študenta/študentko 4. letnika ali absolventa
13. 2. 2009 | Obvestilo študentom matematike Spremembe urnika ob začetku poletnega semestra 1. LETNIK   Finančna matematika   Optimizacijske metode - vaje: vaje se bodo pričele izvajati v torek, 24. 2. 2009. Uvod v programiranje - vaje: vaje prvi teden odpadejo (pričetek 23. 2. 2009).   Matematika (bolonjski študij)   ...
13. 2. 2009 | Zaposlitveni oglas Analitica d.o.o. išče razvijalce/načrtovalce programske opreme
12. 2. 2009 | Matematični kolokvij Primož Moravec: Schurovi multiplikatorji grup Četrtek, 19. 2. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
11. 2. 2009 | Obvestilo študentom matematike Sprememba uradnih ur v študentski pisarni od 26. 2. do 25. 3. 2009   Študentska pisarna Oddelka za matematiko FMF bo zaradi dopusta v času od 26. februarja do 25. marca 2009 odprta le ob torkih in četrtkih od 10. do 12. ure. V času uradnih ur bo možno urediti nujne zadeve.   Vljudno vas prosim, da morebitne zadeve, ki bi jih bilo m ...
6. 2. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Alenka Gubenšek, Bilinearne in kvadratne forme V četrtek, 12. 2. 2009, ob 10. uri v 3.05 na Jadranski 21/III
6. 2. 2009 | Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko Zagovor magisterija: Nataša Siladi, Zveza med posplošenimi inverzi in delno urejenostjo na matrikah Magistrski izpit: sreda, 11. 2. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magisterija: četrtek, 12. 2. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III
4. 2. 2009 | Zaposlitveni oglas Quarad internetne rešitve d.o.o. išče razvijalca za podatkovne baze.
2. 2. 2009 | Zaposlitveni oglas Interim išče za znanega naročnika administratorja/asistenta v IT oddelku (m/ž)
30. 1. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Razpis za pridobitev dvojne diplome Ljubljana-Trst Do 5. marca 2009 se lahko prijavite na razpis za pridobitev dvojne diplome iz matematike, ki jo skupno podeljujeta univerzi v Ljubljani in Trstu
21. 1. 2009 | Zaposlitveni oglas Gimnazija Poljane nujno potrebuje učitelja matematike za nadomeščanje
20. 1. 2009 | Obvestilo študentom matematike Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna Oddelka za matematiko bo zaprta od 26. 1. do 30. 1. 2009. 
15. 1. 2009 | Zaposlitveni oglas Institut »Jožef Stefan«, Odsek za reaktorsko tehniko vabi k sodelovanju študente višjih letnikov, absolvente in diplomante univerzitetnih študijev strojništva, elektrotehnike, fizike, matematike in sorodnih smeri
14. 1. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Student competition in energetics 2009 rewards from 500 to 1000 EUR
14. 1. 2009 | Obvestilo vsem študentom FMF Natečaj mladih energetikov 2009 odprt do 30. 4. 2009, nagrade od 500 do 1000 EUR
13. 1. 2009 | Erasmus Postani Comenius asistent! Mobilnost študentov, bodočih učiteljev; rok 30.1.2009
13. 1. 2009 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Amir Komić, Sistem za nadzor verzij CVS Zagovor diplome: četrtek, 22. 1. 2009, ob 9. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
8. 1. 2009 | Matematični kolokvij Marjetka Krajnc: Geometrijska interpolacija s parametričnimi polinomskimi krivuljami Četrtek, 15. 1. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21
Arhiv za leto: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007