Domov > Obvestila > Zagovori diplom na Oddelku za matematiko v letu 2008

Zagovori diplom na Oddelku za matematiko v letu 2008

Obvestila iz tega vira želim prejemati preko elektronske pošte »

29. 12. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Jana Rihtaršič, Tokovi in prerezi v parametričnem omrežju Diplomski izpit: ponedeljek, 5. 1. 2009, ob 13. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III. Zagovor diplome: torek, 6. 1. 2009, ob 14. uri v 2.03 na Jadr. 21/II
15. 12. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Evelina Kudrevičius, Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani Zagovor diplome: torek, 23. 12. 2008, ob 12. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III
12. 12. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Alenka Tomažič, Pascalove matrike Zagovor diplome: petek, 19. 12. 2008, ob 10. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III
5. 12. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Katja Jović, Preverjanje hiperboličnosti hermitskega kvadratnega problema lastnih vrednosti Diplomski izpit: sreda, 10. 12. 2008, ob 13. uri v 2.02 na Jadr. 21/II. Zagovor diplome: četrtek, 11. 12. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
21. 11. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Aleksandra Sandra Perko, Uporaba tehnike AJAX pri gradnji spletnih strani Zagovor diplome: četrtek, 27. 11. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
20. 11. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Dolores Špilar, Linearni primer v Fisherjevem modelu Diplomski izpit: četrtek, 27. 11. 2008, ob 9. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III. Zagovor diplome: petek, 28. 11. 2008, ob 11. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III
13. 11. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Nina Friedl, Enakokotne konjugiranke, Tuckerjeve krožnice in Brocardove točke Diplomski izpit: ponedeljek, 17. 11. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: torek, 18. 11. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III
10. 10. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Primož Kožar, Modeli finančnih trgov Zagovor diplome: četrtek, 16. 10. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III
25. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Marina Popović, Kaj je vplivalo na študente pri vpisu na FMF Zagovor diplome: torek, 30. 9. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
25. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Sanja Subašić, Vožnja s kolesom Zagovor diplome: torek, 30. 9. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Danica Petric, Spoznavanje osnov programskega jezika C# Zagovor diplome: četrtek, 25. 9. 2008, ob 12. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
19. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Rok Okorn, Vrednotenje nekaterih zavarovalniško-finančnih produktov Diplomski izpit: sreda, 24. 9. 2008, ob 11. uri v 3.06 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 25. 9. 2008, ob 11. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
19. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Polona Vehovec, Računanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev brez determinante Zagovor diplome: četrtek, 25. 9. 2008, ob 10. uri v 2.03 na Jadr. 21/II
11. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Nataša Černejšek, Linearni ohranjevalci Zagovor diplome: sreda, 17. 9. 2008, ob 13.00 uri v 3.05 na Jadr. 21/III
8. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Andraž Briški - Javor, Razdalja med konveksnima množicama Diplomski izpit: četrtek, 11. 9. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 12. 9. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
5. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Mojca Preložnik, Avtomatsko preverjanje matematičnega znanja s sistemom Stack Zagovor diplome: petek, 12. 9. 2008, ob 10. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
5. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Manica Rovan, Spreminjanje višin vode Zagovor diplome: četrtek, 11. 9. 2008, ob 10. uri v 3.06 na Jadr. 21/III
3. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Mateja Ovijač, Odprti standardi e-izobraževanja Zagovor diplome: četrtek, 11. 9. 2008, ob 11. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
3. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Aleš Toman, Bitangente in kvartike Diplomski izpit: sreda, 10. 9. 2008, ob 9. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 11. 9. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
29. 8. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Borut Lužar, Injektivna barvanja grafov Diplomski izpit: sreda, 3. 9. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 4. 9. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
25. 8. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Jernej Pribošek, Obstoj končno razsežne maksimalne podalgebre Diplomski izpit: četrtek, 28. 8. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 29. 8. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
25. 8. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Janez Šter, Ploščati moduli in dvigi končno generiranih projektivnih modulov Diplomski izpit: četrtek, 28. 8. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 29. 8. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
14. 8. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Nina Klenovšek, Multipla regresija Diplomski izpit: ponedeljek, 18. 8. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: ponedeljek, 18. 8. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
2. 7. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Miha Šušteršič, Desarguesova konfiguracija in njene grupe kolineacij Diplomski izpit: torek, 8. 7. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: sreda, 9. 7. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
24. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Ana Biber, Celoštevilski politopi in razcepnost polinomov Diplomski izpit: sreda, 2. 7. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 7. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
23. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Blaž Jelenc, Glavni svežnji Diplomski izpit: torek, 1. 7. 2008, ob 9. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: sreda, 2. 7. 2008, ob 9. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
18. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Peter Uršič, Numerično računanje analitičnega singularnega razcepa Diplomski izpit: četrtek, 26. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 27. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
16. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Saša Štukelj, Polinomi vozlov Diplomski izpit: ponedeljek, 23. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: torek, 24. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
16. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Klaudija Gerenčer, Kvizi v spletni učilnici Moodle Zagovor diplome: torek, 24. 6. 2008, ob 13. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
13. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Urška Berce, Fraktali in kaos Zagovor diplome: sreda, 18. 6. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
5. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Žiga Povalej, Izospektralni sistemi mas in vzmeti Diplomski izpit: sreda, 11. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 12. 6. 2008, ob 11. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
4. 6. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Rok Rostohar, Bistvene singularnosti in normalne družine funkcij Diplomski izpit: sreda, 11. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 12. 6. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
26. 5. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Uroš Kuzman, Obstoj majhnih J-holomorfnih diskov Diplomski izpit: sreda, 4. 6. 2008, ob 8.30 uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 5. 6. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
22. 5. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Rok Lipnik, Bézierove krivulje s pitagorejskim hodografom Diplomski izpit: torek, 27. 5. 2008, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: sreda, 28. 5. 2008, ob 13. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
15. 4. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Katarina Pregelj, O teži matrik Zagovor diplome: četrtek, 24. 4. 2008, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadr. 19/III
10. 3. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Maja Jerman, Limita matričnih potenc Zagovor diplome: torek, 18. 3. 2008, ob 12. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
22. 1. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Katarina Roškar, Uporaba programov Mathematica, Derive in Matlab pri reševanju maturitetnih nalog Zagovor diplome: torek, 29. 1. 2008, ob 14. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
22. 1. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Vesna Čibej, Razdelitev pravokotnega večkotnika na konveksne štirikotnike Diplomski izpit: sreda, 30. 1. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 31. 1. 2008, ob 10. uri v 3.05 na Jadr. 21/III
21. 1. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Marko Vidmar, Pruessova metoda reševanja Sturm-Liouvilleovih problemov Diplomski izpit: četrtek, 24. 1. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III. Zagovor diplome: petek, 25. 1. 2008, ob 10. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
18. 1. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Maja Javornik, Fourierova transformacija in nedoločnost valov Zagovor diplome: četrtek, 24. 1. 2008, ob 9. uri v 3.04 na Jadr. 21/III
10. 1. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Boštjan Ramšak, Neodvisne množice v subkubičnih grafih brez trikotnikov Diplomski izpit: ponedeljek, 14. 1. 2008, ob 11. uri v F5 na Jadr. 19/I. Zagovor diplome: torek, 15. 1. 2008, ob 13. uri v 2.05 na Jadr. 21/II
Arhiv za leto: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007