Domov > Obvestila > Zagovori diplom na Oddelku za matematiko v letu 2013

Zagovori diplom na Oddelku za matematiko v letu 2013

Obvestila iz tega vira želim prejemati preko elektronske pošte »

29. 11. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Maruša Kuk, Žirovektorski prostori Diplomski izpit: sreda, 11. 12. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 12. 12. 2013, ob 13. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
8. 11. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Elmedin Dedić, Izračun neposrednih proizvajalnih stroškov in določanje prodajnih cen proizvodov v izbranem podjetju V sredo, 13. 11. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Lečnik, Trdnjavsko pivotiranje V ponedeljek, 23. 9. 2013, ob 17.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Tanja Ritovšek, (0, 1)-matrike s predpisanimi vsotami vrstic in stolpcev V torek, 24. 9. 2013, ob 7.30 uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
19. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabina Jenko, Mreže V ponedeljek, 23. 9. 2013, ob 16.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Mušič, Geršgorinovi krogi in Cassinijevi ovali V torek, 24. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II
19. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Matija Černe, Funkcija koristnosti V ponedeljek, 23. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Boris Pavić, Buffonova igla in sorodni problemi V torek, 24. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Juš Pogačar, Uporaba Bayesove formule pri ocenjevanju stopnje poplačila slabih naložb V petek, 20. 9. 2013, ob 13.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Staša Palir, Izračun donosnosti naraščajočih in padajočih nizov v dnevnem gibanju borznega indeksa V petek, 20. 9. 2013, ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Uroš Pavlič, Politični vpliv na javni dolg V petek, 20. 9. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Šega, Teoretična analiza empiričnih anomalij na trgu prvih javnih kotacij V petek, 20. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Peternelj, Merjenje razpršenosti portfelja V petek, 20. 9. 2013, ob 14.15 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Saša Škof, Analiza podatkov o vpisu na Fakulteto za matematiko in fiziko V ponedeljek, 23. 9. 2013, ob 9.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Domen Hudnik, Relacijsko-specifične investicije V petek, 20. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Redenšek, Povezava ekonomske in okoljske uspešnosti podjetij - meta analiza V petek, 20. 9. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Janja Kogovšek, Zgledi toričnih ploskev Diplomski izpit: četrtek, 26. 9. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 27. 9. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
17. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabina Umek, Davkoplačevalčeva prodajna opcija in modeliranje vrednosti podjetja V sredo, 18. 9. 2013, ob 10.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Podlogar, Racionalnost na finančnih trgih V sredo, 18. 9. 2013, ob 11.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Jana Vidrih, Prostor simultano sebi adjungiranih 3 x 3 matrik V četrtek, 19. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
16. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Petković, Realne algebre z deljenjem vsebujejo kompleksna števila V petek, 20. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
16. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Tomaž Stepišnik Perdih, Generiranje izrekov iz tipov funkcij v polimorfnem lambda računu V sredo, 18. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
16. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljoša Vodopija, Spleti in homologija Hovanova V petek, 20. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
13. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Miha Petrič, Optimalno pozavarovanje glede na kriterij povprečje-varianca V torek, 17. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
13. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Irena Drenšek, Razvoj in raziskovanje kot vrsta necenovne konkurence med podjetji s tržno močjo V torek, 17. 9. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
13. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Samo Boh, Regresija V torek, 17. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
13. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Hvalica, Metoda MDS V sredo, 18. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
11. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Kotnik, Seštevanje v zaključeni obliki V torek, 17. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
11. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Aljaž Lavrenčič, M-ti kvocientni kriterij in počasno konvegentne vrste V torek, 17. 9. 2013, ob 10.30 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
11. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Samo Kralj, Boolovim podobni polkolobarji V sredo, 18. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
11. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Teja Tement, Sebipolarni trikotniki V ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 14. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
11. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Silvija Orbanić, Singularne vrednosti V torek, 17. 9. 2013, ob 11.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
10. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Mirnik, Testiranje homogenosti in neodvisnosti v kontingenčnih tabelah reda 2 x 2 V ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
10. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabina Plemenitaš, Testiranje normalnosti V ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
10. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Dominika Lekše, Uvod v model trga dveh cen V ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
9. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Blaž Borovnik, Generiranje naključnih grafov V petek, 27. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
9. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Karmen Bezlaj, Chaikinov algoritem V petek, 13. 9. 2013, ob 11.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
6. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Alenka Turk, Stabilnost ravnovesnih točk v ekonomskih modelih V torek, 10. 9. 2013, ob 9.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
6. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Kern, Odjemanje v modelih z dvema vrstama V torek, 10. 9. 2013, ob 8.30 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
6. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Maja Subašić, Hiperbolično diskontiranje V petek, 13. 9. 2013, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
5. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Tea Perko, Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji V petek, 13. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
5. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Brezavšček, Zamenjava variance V petek, 13. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
5. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Maja Langus, Diferenčne enačbe in ekonomski modeli V torek, 10. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
5. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Blaž Koroša, Dvodimenzionalni zlepki V torek, 10. 9. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
5. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Daša But, Nelinearni modeli poslovnih ciklov V torek, 10. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
5. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Pršlja, Geometrija simpleksa V petek, 13. 9. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
4. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Brence, Stohastične urejenosti v financah V četrtek, 12. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
4. 9. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Barbara Štulac, Subeksponentne porazdelitve V četrtek, 12. 9. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
30. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Živa Petkovšek, Longstaff-Schwartzev algoritem za vrednotenje ameriških opcij V četrtek, 12. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
29. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Kos, Modeliranje rasti tumorja V sredo, 4. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
29. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Črt Grahonja, Nashovo ravnotežje in njegove izpopolnitve v nekooperativnih igrah V sredo, 4. 9. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
23. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Vera Kroflič Kabanova, Runge-Kutta Fehlbergova metoda V petek, 30. 8. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
23. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Ana Papa, Bolyai-Gerwienov izrek in tretji Hilbertov problem Diplomski izpit: četrtek, 5. 9. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 6. 9. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Anže Glamočak, Poševno normalne porazdelitve V četrtek, 29. 8. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Urška Smole, Zavarovanje avtomobilske odgovornosti V četrtek, 22. 8. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
12. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Morgan, Reševanje evro valute V četrtek, 22. 8. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
5. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Nik Pletikos, Enostavni modeli pokra in njihova analiza s teorijo iger V sredo, 14. 8. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
20. 8. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Andrej Čop Prek, Teorija bonitetnih agencij V četrtek, 22. 8. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
26. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Janja Kogovšek, Forex V sredo, 14. 8. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
23. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Desanka Grmuša, Principi poštene vrednosti v računovodstvu V četrtek, 29. 8. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
19. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaša Krivec, Neskončno deljive porazdelitve V ponedeljek, 22. 7. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
5. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Vida Štiglic, Reševanje dvosektorskega modela ravnotežja V ponedeljek, 8. 7. 2013, ob 11.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
4. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Alenka Mauser, Uporaba teorije grafov v linearni algebri V sredo, 10. 7. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
4. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Linda Dolinšek, Posplošena Vandermondova matrika V sredo, 10. 7. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
2. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Dejan Govc, Vztrajna homologija Diplomski izpit: petek, 5. 7. 2013, ob 8.30 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 5. 7. 2013, ob 9.30 uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
2. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Jasmina Drovenik, Problem tajnice in sorodni problemi V ponedeljek, 8. 7. 2013, ob 10.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
1. 7. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Tea Brašanac, Razlika v plačah med spoloma v Sloveniji in Evropski uniji V ponedeljek, 8. 7. 2013, ob 8.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
27. 6. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Marko Gorenjec, Skalarni Riemann-Hilbertov problem Diplomski izpit: sreda, 3. 7. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 3. 7. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
27. 6. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Luka Klančič, Igra množenj V petek, 5. 7. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
27. 6. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Renata Jere, B­-drevesa V petek, 5. 7. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
19. 6. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Komel, Ali je vrednost podjetja lahko negativna? V četrtek, 27. 6. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
6. 6. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Berčič, Konstruktibilne množice in neprotislovnost aksioma izbire V četrtek, 20. 6. 2013, ob 10.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
6. 6. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Maša Baščarević, Zbirka tetravalentnih povezavno tranzitivnih grafov Diplomski izpit: četrtek, 27. 6. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 28. 6. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
8. 5. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Bojana Pribošek (roj. Jagodić), WEB-zlepki Diplomski izpit: ponedeljek, 20. 5. 2013, ob 8. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: torek, 21. 5. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
3. 4. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Aleksandra Sara Šmitek, Elementarna geometrija sfernega trikotnika Diplomski izpit: sreda, 17. 4. 2013, ob 9.00 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III. Zagovor diplome: četrtek, 18. 4. 2013, ob 10.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
7. 4. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Marko Zadravec, Polnjenje regij s Criminisijevim algoritmom Diplomski izpit: ponedeljek, 8. 4. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 9. 4. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
12. 3. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Veselinović, Invariante v teoriji vozlov V ponedeljek, 18. 3. 2013, ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19/IV
12. 3. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Poklukar, Morsova teorija V ponedeljek, 18. 3. 2013, ob 14.00 uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II
4. 3. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Metka Hiti, Invariante vozlov Diplomski izpit: torek, 12. 3. 2013, ob 14.00 uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: četrtek, 14. 3. 2013, ob 11.00 uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III
24. 1. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Boštjan Kač, Nihanje neraztegljive vrvice V ponedeljek, 4. 2. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
6. 2. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Ines Pogačar, Odmik kubičnega parametričnega zlepka od poligona točk Diplomski izpit: torek, 12. 2. 2013, ob 8.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 13. 2. 2013, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
4. 1. 2013 | Zagovor diplome na Oddelku za matematiko Zagovor diplome: Irena Selak, Število vpetih dreves grafa V sredo, 16. 1. 2013, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
Arhiv za leto: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007