Domov > Računalniški center > Postopek pridobitve pravice uporabe računalniške opreme za študente brez statusa

Postopek pridobitve pravice uporabe računalniške opreme za študente brez statusa

  1. Če študent ni vpisan na FMF, v prejšnjih šolskih letih pa je bil študent te fakultete, za pridobitev pravice uporabe računalniške opreme za študente napiše prošnjo.
  2. V prošnji navede obveznosti, ki jih mora opraviti v zvezi s študijem in zahtevajo uporabo računalniške opreme.
  3. Prošnjo odnese do profesorja, pri katerem navedene obveznosti opravlja.
  4. Profesor s podpisom in datumom prošnjo potrdi.
  5. Potrjeno prošnjo in potrdilo o plačanem prispevku za uporabo računalniške učilnice (višino prispevka določi kolegij dekana) predloži v študentskem referatu, kjer mu potrdijo uporabo računalniške opreme za študente.
  6. Z potrdilom o plačilu prispevka se oglasi v Računalniškem centru, kjer aktivira svoj uporabniški račun za delo v računalniških učilnicah.