Domov > Računalniški center > Nabava in prevzem računalniške opreme

Nabava in prevzem računalniške opreme

FMF

Računalniška oprema na FMF se lahko kupuje izključno pri usposobljenih dobaviteljih (glej spodaj). Samostojen nakup in nakup pri drugih dobaviteljih ni možen. Za tak nakup se šteje vsak nakup računalniške opreme, za katerega se plačilo izvede preko FMF, ne glede na vir sredstev. Če gre za nakup kake posebne opreme, za katerega menite, da navedeni dobavitelji niso primerni, se o postopku pozanimajte pri tajnici fakultete ge. Bernardi Golob-Hribar ali vodji RC doc. dr. Željku.

Usposobljeni dobavitelji za platformi Windows in linux

Usposobljeni dobavitelji za platformi Mac os in iOS

Postopek

IMFM

Računalniško opremo preko IMFM lahko kupujemo bodisi s posredovanjem RC ali samostojno. V primeru, da opremo kupujete samostojno, RC ne skrbi za to opremo – ne namešča programske opreme, ne skrbi za servis, … V tem primeru vas postopek, opisan spodaj in izbrani dobavitelji ne obvezujejo. V primeru, da bi želeli kupiti opremo kje drugje in še vedno želeli, da pri tem sodeluje RC, morate pripraviti pisno utemeljitev, zakaj je to potrebno. Če se direktor IMFM in vodja RC z utemeljitvijo strinjata, se oprema potem lahko nabavi tudi pri drugih dobaviteljih.

Usposobljeni dobavitelji za platformi Windows in linux

Usposobljeni dobavitelji za platformi Mac os in iOS

Postopek