Domov > Računalniški center > Nabava in prevzem računalniške opreme

Nabava in prevzem računalniške opreme

FMF

Računalniška oprema na FMF se lahko kupuje izključno pri usposobljenih dobaviteljih (glej spodaj). Samostojen nakup in nakup pri drugih dobaviteljih ni možen. Za tak nakup se šteje vsak nakup računalniške opreme, za katerega se plačilo izvede preko FMF, ne glede na vir sredstev. Če gre za nakup kake posebne opreme, za katerega menite, da navedeni dobavitelji niso primerni, se o postopku pozanimajte pri tajnici fakultete ge. Bernardi Golob-Hribar ali vodji RC doc. dr. Željku.

Usposobljeni dobavitelji za platformi Windows in linux

Usposobljeni dobavitelji za platformi Mac os in iOS

Usposobljeni dobavitelji: Aktivna oprema za WAN in LAN

Usposobljeni dobavitelji: Strežniki in periferna oprema za shranjevanje podatkov

Postopek

IMFM

Računalniško opremo lahko na IMFM kupujete bodisi samostojno ali pa nakup opravi RC.

Če opremo kupujete samostojno, nakup ne poteka preko RC in RC tudi ne skrbi za to opremo - ne namešča programske opreme, ne skrbi za servis ... V tem primeru vas postopek in izbrani dobavitelji, kot je navedeno pri FMF UL, ne obvezujejo. Če želite le strokovni nasvet RC in samostojno izvedbo nakupa, se lahko vedno oglasite v RC v času njihovega delovnega časa.

Če želite, da nakup opravi RC, veljajo usposobljeni dobavitelji, navedeni pri FMF UL. Če nakup opravi RC, veljajo pravila za FMF, kar pomeni, da je za določeno računalniško opremo zahtevana 3-letna garancija.

Postopek nakupa, če nakup opravi RC:

Na IMFM uporabnik odda vlogo za nakup računalniške opreme na predpisanem obrazcu - eVloga je objavljena na spletni strani IMFM .

Ko je vloga s strani IMFM odobrena, tajništvo o tem po e-pošti obvesti gospoda Petra Koširja in uporabnika.