Domov > Računalniški center > Tiskanje v okolju linux

Tiskanje na skupne tiskalnike iz okolja linux (za zaposlene na FMF)

Potrebujete klienta za CUPS (Common Unix Printing System), ki ga verjetno že imate nameščenega.
Nastaviti morate samo še ime tiskalniškega strežnika, kar storite tako, da v datoteko (če ne obstaja, jo naredite)

/etc/cups/client.conf

dodate vrstici:

ServerName tisk.fmf.uni-lj.si
Encryption IfRequested

in vsi skupni tiskalniki bodo avtomatično na voljo. Če bo kasneje dodan kakšen nov tiskalnik, vam ne bo potrebno storiti ničesar, ampak bo kar viden na seznamu tiskalnikov.

Če klienta za CUPS še nimate, ga v distribuciji Debian ali Ubuntu namestite takole:

Za druge distribucije namestite klienta na njihov običajni način.