Domov > Računalniški center > Multifunkcijske naprave in točkovni sistem

Multifunkcijske naprave in točkovni sistem

Vsak študent FMF dobi ob pričetku študijskega leta 400 točk za potrebe tiskanja in kopiranja na multifunkcijskih napravah (točke se ne prenašajo v novo študijsko leto). 

Vsaka izpisana črnobela stran je vredna 1 točko, barvna pa 8 točk. S klikom na ikono "zeleni tiskalnik" Uniflow klienta desno spodaj, vidimo tiskalniške aktivnosti uporabnika, ter trenutno stanje točk.

Če študent tekom študijskega leta porabi vse točke, lahko le te dokupi v Matematični knjižnici, Jadranska 19/III. Cena točke je določena skladno s sklepom kolegija dekana (trenutno 0,05 EUR). S potrdilom o nakupu točk se študent oglasi v RC FMF (Jadranska 21/III - 3.14), kjer se mu na podlagi potrdila dokupljene točke doda v sistem.

 

Kratka pravila za uporabo multifunkcijskih naprav

  1. Izpisovanje je možno le za delo neposredno povezano s študijem na FMF.
  2. Vsakršno poseganje v tiskalnike je strogo prepovedano. Če v tuiskalniku zmanjka papira ali se le ta zatakne, to sporočite v RC FMF (Jadranska 21/III - 3.14).
  3. Uporaba lastnih izpisnih medijev (papir, folije, ...) je strogo prepovedana.
  4. Če študent iz študijskih razlogov potrebuje večje število izpisanih strani, se obrne na vodjo RC (Matija Lokar). V primeru utemeljene prošnje se študentu odobri povečanje števila točk.
Celotna pravila najdete tukaj.