Domov > Raziskave > Nacionalni raziskovalni projekti
Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer ima FMF partnersko vlogo

Odgovorni nosilec

Naslov 

Trajanje 

Dušan Repovš
N1-0083 Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij

 1.10.2018-

 30.9.2021

Franc Forstnerič

J1-9104 Analiza, geometrija in parcialne diferencialne enačbe

1.7.2018 - 30.6.2021

Marko Mikuž

J1-9113 Osiromašeni senzorji CMOS za nadgradnjo sledilnikov v detektorju ATLAS in bodočih trkalnikih

1.7.2018 - 30.6.2021

Peter Križan

J1-9124 Napredne metode za identifikacijo hadronov pri eksperimentu Belle II

1.7.2018 - 30.6.2021

Denis Arčon

J1-9145 Zaznavanje spinskih stanj v bližini površine kvantnih spinskih materialov

1.7.2018 - 30.6.2021

Gregor Skačej

J1-9147 Napredni mehki nematokalorični materiali

1.7.2018 - 30.6.2021

Tomaž Pisanski

J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov

1.7.2018 - 30.6.2021

Primož Ziherl

J2-9223 Kristalografija zgubanih elastičnih površin

1.7.2018 - 30.6.2021

Irena Drevenšek Olenik

J7-9399 Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi

1.7.2018 - 30.6.2021

Radulescu Vicentiu

N1-0064 Analiza zveznih in diskretnih matematičnih modelov v biologiji, kemiji in genetiki

1.11.2017 - 31.10.2020

Bojan Mohar

J1-8130 Prekrižna števila in njihova uporaba

1.5.2017 - 30.4.2020

Dušan Repovš

J1-8131 Zvezni in diskretni sistemi v nelinearni analizi

1.5.2017 - 30.4.2020

Jernej Fesel Kamenik

J1-8137 Implikacije skalarnih resonanc na LHC na novo fiziko

1.5.2017 - 30.4.2020

Mitja Uršič

J2-8189 Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih

1.5.2017 - 30.4.2020

Boštjan Laharnar

J6-8251 Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti

1.5.2017 - 30.4.2020

Dušan Repovš

J1-7025 Izbrani problemi nelinearne analize

1.1.2016 - 31.12.2018

Franc Forstnerič

J1-7256 Interakcije med kompleksno analizo, minimalnimi ploskvami in parcialnimi diferencialnimi enačbami

1.1.2016 - 31.12.2018

Rok Žitko

J1-7259 Problem več nečistoč

1.1.2016 - 31.12.2018

Franci Merzel

J1-7441 Jakost vodikovih vezi okoli nepolarnih topljencev: izvor hidrofobnega pojava

1.1.2016 - 31.12.2018

Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer ima FMF nosilno vlogo

Odgovorni nosilec

Naslov 

Trajanje 

Simon Čopar

J1-9149 Orientacijske interakcije v posplošenem Thomsonovem problemu: dipolna stabilizacija sferičnih nanostruktur

1.7.2018 - 30.6.2021

Nedjeljka Žagar

J1-9431 Prispevek Rossbyevih in inercijsko-težnostnih valov k vertikalni hitrosti in pretoku gibalne količine v ozračju

1.7.2018 - 30.6.2020

Peter Šemrl

N1-0061 Preslikave na matrikah, kvantnih strukturah in na prostoru Minkowskega

1.6.2017 - 31.5.2020

Igor Klep

J1-8132 Pozitivne preslikave in realna algebrična geometrija

1.5.2017 - 30.4.2020

Matija Milanič

J2-8171 Kombinirano multispektralno in termografsko slikanje za presejanje in spremljanje artritisa malih sklepov

1.5.2017 - 30.4.2020

Miha Ravnik

L1-8135 Biološka zdravila: detektor tvorbe proteinskih delcev na osnovi tekočih kristalov

1.5.2017 - 30.4.2020

Janez Dolinšek

J1-7032 Visokoentropijske kovinske spojine

1.1.2016 - 31.12.2018

Rudolf Podgornik

J1-7435 Posplošeni ohranitveni zakon za polimerne nematike in ureditvena stanja nematskih biopolimerov

1.1.2016 - 31.12.2018

Miha Ravnik

J1-7300 Metamateriali na osnovi tekočekristalnih koloidov

1.1.2016 - 31.12.2018

Marko Žnidarič

J1-7279 Termodinamika dispativnih nanosistemov

1.1.2016 - 31.12.2018

Tomaž Prosen

N1-0055 Termalizacija v neravnovesnih kvantnih sistemih

1.6.2016 - 31.5.2019

Tomaž Zwitter

N1-0040 Dinamični zvezdni in medzvezdni medij v spektroskopskih pregledih neba

1.9.2015 - 31.8.2018

Tomaž Prosen

N1-0025 Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi

1.10.2014 - 30.9.2017