Domov > Raziskave > Bolonjska prenova študija fizike in matematike

Bolonjska prenova študija fizike in matematike

 logo_fmf_uni-lj_sl_mali.png             logo_ESS.png

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko je na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 uspešno pridobila sredstva za izvedbo projekta Bolonjska prenova študija fizike in matematike.

Namen projekta: Na osnovi dosedanjih izkušenj pri izvedbi bolonjske prenove študijskih programov na Fakulteti za matematiko in fiziko smo zavzeli stališče, da je študijske programe potrebno prenoviti celovito in usklajeno. Pri pripravi študijskih programov se je potrebno izogniti nepotrebnemu podvajanju snovi in s tem preobremenitvi študentov, na drugi strani pa poskrbeti, da z osnovnimi predmeti pokrijemo vsa pomembna temeljna področja matematike in fizike. Z izbirnimi predmeti sledimo razvoju fizike in matematike, saj lahko le na ta način pripravimo študente za raziskovalno delo in omogočimo uporabo pridobljenega znanja v tehniki in drugih vejah znanosti. Izdelane predmetnike je potrebno uskladiti s primeljivimi programi drugih evopskih univerz, s čimer omogočimo večjo pretočnost študentov in diplomantov kot visoko izobražene delovne sile znotraj celotnega evropskega prostora, kar je ena izmed osnovnih idej bolonjske deklaracije.

Projekt omogoča:

Informacija o poteku projekta Bolonjska prenova študija fizike in matematike

Bolonjska prenova je v teku. Uspešno so bili akreditirani študijski programi Visokošolski strokovni študijski program Fizikalna merilna tehnika (15. 12. 2008), Univerzitetni interdisciplinarni študijski program Računalništvo in matematika (25. 11. 2008). Študijski programi kot so Fizika - drugostopenjski program, Pedagoška fizika - drugostopenjski program, Geofizika (z modulom meteorologija) - drugostopenjski program ter doktorski študij Fizika in matematika pa so še v postopku prenove oziroma čakajo na potrditev na senatu UL ali na akreditacijo na Svetu za visoko šolstvo.