Domov > Raziskave > V žarišču > Pomembnost elektrostatskih interakcij za stabilnost in sestavljanje virusov

Pomembnost elektrostatskih interakcij za stabilnost in sestavljanje virusov

virus.jpg

Član Oddelka za fiziko prof. R. Podgornik je skupaj s sodelavcema A. Lošdorfer Božičem z IJS in A. Šiberjem z Instituta za fiziko v Zagrebu objavil članek Energies and pressures in viruses: contribution of nonspecific electrostatic interactions v časopisu Physical Chemistry Chemical Physics, ki ga izdaja Royal Society of Chemistry. Članek je objavljen kot »cover article«, slika iz članka pa je pristala na naslovnici revije.

Virusi so izjemno nabiti makromolekularni agregati in velikokrat lahko vsebujejo tudi nekaj 10.000 nabojev. Pričakujemo torej, da so elektrostatske interakcije bodisi znotraj virusne kapside, bodisi med kapsomerami in genomom ali pa med kapsidami v raztopini izjemno močne. Podrobna narava teh elektrostatskih interakcij je povezana z geometrijo kapside, porazdelitvijo nabojev na kapsidi in valenco protiionov oziroma dodane soli. Najpomembnejša posledica elektrostatskih interakcij v virionu je stabilizacija oziroma destabilizacija kapside, ki je prvi del procesa virusnega samosestavljanja oziroma razstavljanja.