Domov > Študenti fizike > Pogoji za vpis v višji letnik VS stud. progr. Fizikalna merilna tehnika I. st.

Pogoji za vpis v višji letnik VS stud. progr. Fizikalna merilna tehnika I. st.

Pogoji za napredovanje v višji letnik
Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov in obvezno opravljene naslednje izpite:
  • za vpis v 2. letnik:  Fizika 1, Matematika 1, Praktikum merilne tehnike 1 in 2  in skupno 54 ECTS,
  • za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika, Fizika 2, Matematika 2, Praktikum merilne tehnike 3 in 4  in skupno 54 ECTS.

Študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev,  če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v 125. členu Statuta Univerze v Ljubljani.

Študent se lahko enkrat v času študija na 1. stopnji vpiše v dodatno leto.