Domov > Študenti fizike > Pogoji za vpis v višji letnik na VS študijskem programu Fizikalna merilna tehnika 1. stopnja