Domov > Študenti fizike > Alumni jedrske tehnike

Alumni jedrske tehnike

Alumni jedrske tehnike je prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje diplomantov podiplomskega študija Jedrske tehnike, ki od leta 1986 poteka na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL). Alumni jedrske tehnike združuje diplomante vseh generacij z namenom formalnega in neformalnega sodelovanja na strokovni in družabni ravni ter povezovanja s sorodnimi združenji drugih fakultet, ki v svojih programih usposabljajo za podobna področja dela.

Vizija in poslanstvo

Vizija: Postati priznano strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov študijskega programa Jedrske tehnike na FMF UL. Alumni jedrske tehnike bo prepoznavna po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega strokovnega sodelovanja ter tkanju poslovnih in družabnih vezi med člani.

Poslanstvo: Alumni jedrske tehnike razvija in promovira interdisciplinarno mrežo med diplomanti Jedrske tehnike na FMF UL, kakor tudi med fakulteto, gospodarskimi subjekti in drugimi družbenimi institucijami z namenom doseči profesionalne in osebne koristi pri izmenjavi znanja in izkušenj. Alumni podpira razvoj področja Jedrske tehnike na FMF UL kot enega izmed bolj priznanih izobraževalnih centrov na področju v Evropi, ki bo sposoben odgovarjati na izzive jedrskega razvoja v strokovno naravoslovnem in družbenem smislu.

Namen delovanja
Cilji delovanja
Način delovanja
Dokumenti
Kontakt

Email: alumni.jt@fmf.uni-lj.si

slika 1 slika 2 slika 3
Slike z ustanovnega sestanka Alumni jedrske tehnike