Domov > Študenti fizike > Teme za diplomske naloge II. stopnje

Teme za diplomske naloge II. stopnje

Mentor: Vladimir Cindro
Tema: Meritve pomnoževanja v silicijevih detektorjih

Mentor: Irena Drevenšek Olenik
Tema: Tankoplastni funkcionalni nanosi na osnovi nukleinskih baz

Mentor: Irena Drevenšek Olenik
Tema: Mikrostrukturirani kompozitni materiali za manipulacijo hladnih nevtronov 

Mentor: Boris Majaron
Tema: Analiza človeške kože z difuzno refleksijsko spektroskopijo 

Mentor: Igor Mandič
Tema: Merjenje sevalnih polj (dozimetrija)

Mentor: Tomaž Mertelj
Tema: Širokopasovni optični detektor za časovno ločljivo optično spektroskopijo

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Mikročrpalka na principu termo-viskoznega črpanja tekočine

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Mikrofluidično vezje z opto-termičnim elementom za razvrščanje delcev

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Optična mikro-tomografija s pomočjo dvojne laserske pincete

Mentor: Peter Prelovšek
Tema: Toplotna prevodnost planarnega antiferomagneta

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Simulacija eksotičnega hadrona X(3872) s kromodinamiko na mreži

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Ali nenavadna resonanca X(4140) obstaja ali ne?

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Sipanje dveh delcev v neskončnem in končnem volumnu

Mentor: Daniel Svenšek
Tema: Dizajn Helmholtzovega akustičnega difsorberja

Mentor: Primož Ziherl
Tema: Oblika in struktura modelskih epitelijskih tkiv

Mentor: Primož Ziherl
Tema: Kompleksne kristalne faze 2D mehkih koloidov s trdo sredico