Domov > Študenti fizike > Teme za diplomske naloge II. stopnje > Optična mikro-tomografija s pomočjo dvojne laserske pincete

Optična mikro-tomografija s pomočjo dvojne laserske pincete

Mentor: Igor Poberaj

Alternativa uveljavljenim optičnim mikroskopskim tehnikam za tridimenzionalno slikanje (konfokalna mikroskopija, optična koherenčna tomografija, dekonvolucija) je optična projekcijska tomografija. Pri njej podobno kot pri medicinski  rentgentski tomografiji (vsem znani CT-scan) opazovani vzorec slikamo iz različnih strani, nato pa 2D slike s pomočjo računalniškega algoritma združimo v 3D sliko.

Za manipulacijo bioloških mikrovzorcev v eni ravnini je primerna laserska pinceta, njena nadgradnja z dodatno lasersko pinceto iz nasprotne smeri pa omogoča premikanje in rotacijo ujetih delcev v 3D, kar je zelo pripravno za tomografsko slikanje.

V sklopu diplomskega dela bo kandidat eksperimentalno demonstriral nadzorovano rotacijo biološkega objekta (npr. evkariontske celice) z dvojno lasersko pinceto, z mikroskopom zajel posnetke iz različnih strani in izbral ter uporabil ustrezen algoritem za združitev podatkov v 3D sliko.

Delo bo potekalo v Laboratoriju za eksperimentalno mehko snov na FMF.