Domov > Študenti fizike > Teme za diplomske naloge

Teme za diplomske naloge

Astronomija

Mentor: Tomaž Zwitter
Tema: Bliski satelitov vrste Iridium

Mentor: Tomaž Zwitter
Tema: Tirnice nizkih umetnih satelitov

Mentor: Tomaž Zwitter
Tema: Mrki geostacionarnih satelitov

 

Atom, jedro 

Mentor: Alojz Kodre
Tema: Poljska emisija iz nanostruktur

Mentor: Andrej Likar
Tema: Interakcija elektronov s snovjo in metoda Monte Carlo v spektrometriji gama

Mentor: Andrej Likar
Tema: Kontekstno pregledovanje spektrov gama iz visokoločljivostnih spektrometrov

Mentor: Andrej Likar
Tema: Občutljivost izračuna koincidenčnih popravkov v spektrometriji gama

Mentor: Andrej Likar
Tema: Občutljivost izračuna razmerja med izkoristkom za vrh popolne absorpcije in totalnim izkoristkom z metodo Monte Carlo v spektrometriji gama

Mentor: Andrej Likar
Tema: Numerična obravnava sevanja Čerenkova s hamiltonskim pristopom k elektrodinamiki

Mentor: Andrej Likar
Tema: Nehermitski efektivni hamiltoniani v prisotnosti Fanovega kontinuuma

Mentor: Andrej Likar
Tema: Pojav Dickejevih stanj pri odprtem kvantnem sistemu

Mentor: Andrej Likar
Tema: Veljavnost enodimezionalnega modela transporta žarkov gama za izračun absorpcije v vzorcu v spektrometriji gama

Mentor: Žiga Šmit
Tema: Metoda PIXE v strukturiranih vzorcih

Mentor: Žiga Šmit
Tema: Izdelava mikrorentgenske cevi

 

Delci 

Mentor: Borut Bajc
Tema: Razcep dubleta od tripleta v poenotenju

Mentor: Borut Bajc
Tema: Rubakov-Callanov efekt

Mentor: Borut Bajc
Tema: Izvor nevtrinskih mas iz trkalnikov

Mentor: Borut Bajc
Tema: Umeritvena grupa E6

Mentor: Borut Bajc
Tema: Spontana zlomitev supersimetrije

Mentor: Borut Bajc
Tema: Nevtrinske mase kot radiacijski popravki

Mentor: Borut Bajc
Tema: Simetrije okusa

Mentor: Borut Bajc
Tema: Standardni model in poenotenje v večdimenzionalnem prostoru

Mentor: Samo Korpar
Tema: Nova vrsta večžične proporcionalne komore z zakasnilno linijo kot detektor sledi nabitih delcev

Mentor: Samo Korpar
Tema: Meritev časovne resolucije večanodne fotopomnoževalke z mikrokanalnimi ploščami

Mentor: Samo Korpar
Tema: Večanodna fotopomnoževalka kot detektor scintilacijskih fotonov pri pozitronski emisijski tomografiji

Mentor: Samo Korpar
Tema: Vpliv scintilacij v aerogelu na ločevanje v detektorju Čerenkovih obročev

Mentor: Samo Korpar
Tema: Meritev izkoristka za zaznavanje fotonov s pomočjo spektrometra za vidno svetlobo 

Mentor: Samo Korpar
Tema: Primerjava fotonskih detektorjev za pozitronsko emisijsko tomografijo 

Mentor: Samo Korpar
Tema: Razvoj aparature za detekcijo eksplozivov 

Mentor: Samo Korpar
Tema: Razvoj hitrega časovno digitalnega pretvornika

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Zakaj je masa protona pribiližno 200-krat večja od mase u in d kvarkov?

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Simulacija opaženih eksotičnih hadronov v kromodinamiki na mreži

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Študij okusnih singletov v kromodinamiki na mreži

Mentor: Saša Prelovšek Komelj
Tema: Sipanje dveh delcev v končno veliki škatli

Mentor: Simon Širca
Tema: Transmisijski comptonski polarimeter za longitudinalno polarizirane elektrone

Mentor: Simon Širca
Tema: Razvoj scintilacijskega detektorja za spektrometer KAOS

Mentor: Simon Širca
Tema: Bralna elektronika za potovalne komore spektrometra KAOS

Mentor: Simon Širca
Tema: Razvoj orodja za zasnovo elektronskih koincidenčnih eksperimentov

Mentor: Jure Zupan
Tema: Vključitev CP kršitve v mešanju D-Dprečno in njen vpliv na določitev kota gama v razpadih B->DK 

Mentor: Jure Zupan
Tema: Splošna MFV za MSSM 

Mentor: Jure Zupan
Tema: Vpliv dodatnega skalarja na p_T distribucije v produkciji higgsovega delca 

 

Mehka snov

Mentor: Irena Drevenšek-Olenik
Tema: Submikronske periodične strukture v polimerno dispergiranih tekočih kristalih

Mentor: Irena Drevenšek-Olenik
Tema: Spontano urejanje lipofilnih derivatov gvanozina

Mentor: Boris Majaron
Tema: Numerična simulacija razširjanja svetlobe v bioloških tkivih z metodo Monte Carlo in geometrijsko korektno obravnavo mejnih ploskev

Mentor: Janez Pirš
Tema: Ionska kontaminacija LCD in posledice za kvaliteto LCD

Mentor: Janez Pirš
Tema: Orientacija tekočega kristala na izotropnih površinah z veliko dielektrično konstanto

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Meritve elastičnih lastnosti 2D koloidnega kristala

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Meritve magnetnih lastnosti superparamagnetnih koloidov

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Karakterizacija algoritmov za prepoznavanje leg koloidnih delcev

Mentor: Igor Poberaj
Tema: Izdelava mikrofluidične celice

Mentor: Rudi Podgornik
Tema: Bjerknessove interakcije

Mentor: Daniel Svenšek
Tema: Zebrin vzorec, konvekcijski zvitki, prstni odtisi, smektiki: kontinuumski opis plastovitosti

Mentor: Daniel Svenšek
Tema: Pravilen opis smektične faze

Mentor: Primož Ziherl
Tema: Struktura ploskovitih skupkov lipidnih vesiklov

Mentor: Primož Ziherl
Tema: Oblika eritrocitov v rouleauju

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Bimodalno nematsko sidranje in organizacija koloidov

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Nanokoloidi v disklinacijski liniji

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Fluktuacije nematske koloidne žice

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Dinamika nematske koloidne mreže

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Nematski molekularni senzor

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Deformacije kompozitov s tekočekristalnimi elastomeri

Mentor: Slobodan Žumer
Tema: Koloidna mreža v tekočekristalnem elastomeru

 

Meteorologija

Mentor: Jože Rakovec
Tema: Klimatologija zavetrja pri burji

Mentor: Mark Žagar
Tema: Analiza območij nastanka in poti sredozemskih ciklonov v zadnjih 50 letih

Mentor: Mark Žagar
Tema: Stabilnostni in konvergenčni kriteriji metode končnih volumnov v numeričnem modeliranju atmosfere

 

Nanofizika

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Kvantna prepletenost dveh elektronov na obroču

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Kvantna prepletenost elektronov na nanocevki

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Prevodnost ogljikovih nanocevk

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Rešitve Diracove enačbe na grafenskem traku

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Analiza kvantne prepletenosti interagirajočih valovnih paketov

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Vpliv sklopitve Dzyaloshinsky-Moria na prepletenost valovnih paketov

Mentor: Anton Ramšak
Tema: Prevodnost kvantnih pik s šibko sklopitvijo Dzyaloshinsky-Moria

 

Trdna snov

Mentor: Janez Dolinšek
Tema: Raziskave materialov Ti-Zr-Ni in Ti-Hf-Ni za skladiščenje vodika z NMR spektroskopijo 

Mentor: Janez Dolinšek
Tema: Raziskave fizikalnih lastnosti kompleksne kovinske spojine Al13(Co,Ni)4 z gigantsko osnovno celico

Mentor: Marko Zgonik
Tema: Temperaturna odvisnost piezoelektričnih koeficientov

 

Pedagoška fizika

Mentor: Andrej Likar
Tema: Fazno vpeta zanka pri demodulaciji FM radijskih signalov

Mentor: Gorazd Planinšič
Tema: Dia- in paramagnetizem pri pouku fizike

Mentor: Gorazd Planinšič
Tema: Nano gre v šolo

Mentor: Marko Zgonik
Tema: Akustični resonator

Mentor: Marko Zgonik
Tema: Sile med permanentnimi magneti

 

Drugo

Mentor: Anamarija Borštnik Bračič
Somentor: Edvard Govekar 
Tema:
Modeliranje in krmiljenje prometa v križiščih

Mentor: Peter Križan
Tema: Meritve lastnosti anestezijskega dihalnega sistema in optimizacija njegovih spremenljivk

Mentor: Borut Mavko
Tema: Simulacija toka idealne stisljive tekočine

Mentor: Borut Mavko
Tema: Modeliranje dvokomponentnega toka s prosto površino

Mentor: Tomaž Podobnik
TemaKalmanov filter 

Mentor: Tomaž Podobnik
TemaModeli Brownovega gibanja

Mentor: Tomaž Podobnik
TemaBrownovo gibanje v harmonskem potencialu

Mentor: Dušan Ponikvar
Tema: Usklajeno merjenje časa z GPS

Mentor: Dušan Ponikvar
Tema: Obdelava signalov z detektorja jedrskega sevanja s pomočjo digitalnega signalnega procesorja

Mentor: Dušan Ponikvar
Tema: Detekcija varjenja s pomočjo svetlobe
Poleg tega vabim kandidate ali potencialne mentorje diplomskih nalog, da sami predlagajo teme s področja merjenja ali kontrole fizikalnih procesov, ki zahtevajo analogno ali digitalno elektroniko za realizacijo.

Mentor: Tomaž Prosen
Tema: Kvantna prepletenost Wignerjevih funkcij

Mentor: Tomaž Prosen
Tema: Kvantna toplotna dioda

Mentor: Daniel Svenšek
Tema: Dizajn Helmholtzovega akustičnega difsorberja