Domov > Študenti fizike > Erasmus
Razpis 2020/2021
Za študijske izmenjave:
  • Razpis
  • Študentje se na izmenjavo prijavijo preko sistema VIS, kjer dodajo tudi potrebne priloge. Razpis je odprt od 6. 12. 2019 do 14. 1. 2020. Izberite si nekaj destinacij, včasih imamo preveč prijav na isto institucijo!

Za praktično usposabljanje:

  • Razpis
  • Študentje se na izmenjavo prijavijo preko sistema VIS, kjer dodajo tudi potrebne priloge. Razpis je odprt od 6.12. 2019 do 14.1. 2020. 

Dodatne informacije so na voljo tudi na strani Mednarodne službe UL (Program Erasmus+)

Zanimive povezave
  • Erasmus+
    Stran CMEPIUS-a, ki je nacionalna agencija za področje mobilnosti
Izkušnje študentov
Lev Vidmar, Fakulteta za fiziko Univerze v Lillu

Erasmus 2020/21

International students please read information for incoming students (in English). 

Koordinator na Oddelku za fiziko je prof. Borut Kerševan (borut.kersevan@ijs.si).

Nekaj najpogostejših vprašanj:

Kaj je Erasmus+?
ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020/21, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Oddelka za matematiko ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija.  

Kako je organiziran?

Kdo se lahko prijavi?
Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus študenta", če:

Za koliko časa lahko grem ven?
Za 3-12 mesecev. To sta en ali dva semestra, oziroma en, dva ali tri trimestre.

 

V katerem jeziku so predavanja?

Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na tečaje EILC (Erasmus Intensive Language Course). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?
Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do Erasmus štipendije. Štipendije za študijske izmenjave znašajo cca. od 350 do 500 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Štipendije za študijsko prakso znašajo cca. od 450 do 600 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Študenti lahko zaprosijo tudi za dodatek k Erasmus+ finfnačni pomoči (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje).

Katere univerze pridejo v poštev?
Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?
V tem primeru moram njihovo mednarodno službo najprej vprašati, ali jih zanima podpis pogodbe. To lahko traja več tednov. Svoje želje mi zato sporočite že ob prijavi, najkasneje pa do 1. januarja.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?

Kaj pa, če se prijavi preveč študentov?
Če se za izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je s pogodbo določenih mest, potem imajo prednost študenti z boljšim povprečjem.

Zamudil sem rok za prijavo. A se lahko naknadno prijavim?
Ne, naknadna prijava je možna samo v primeru, da je razpisan Naknadni razpis, ki pride v poštev za izmenjave za 2.semester. To je običajno znano v mesecu septembru. 

Kako je s priznavanjem izpitov?
Preden odidete, moramo podpisati študijsko pogodbo, v kateri so navedeni predmeti, ki jih boste poslušali. To pogodbo podpišejo študent in oba koordinatorja Erasmusa (torej vi, jaz in njihov koordinator). S to pogodbo se obvežemo, da vam bomo tam pridobljene kreditne točke priznali doma.Študijska pogodba mora biti podpisana z vseh strani pred samim odhodom na izmenjavo.