Domov > Študenti fizike > Erasmus
Naknadni razpis 2018/19
Za študijske izmenjave:
  • Naknadni razpis
  • Študentje se na izmenjavo prijavijo preko sistema VIS, kjer dodajo tudi potrebne priloge. Razpis je odprt od 5. 9. 2018 do 10. 10. 2018. Izberite si nekaj destinacij, včasih imamo preveč prijav na isto institucijo!

Za praktično usposabljanje:

  • Razpis
  • Študentje se na izmenjavo prijavijo preko sistema VIS, kjer dodajo tudi potrebne priloge. Razpis je odprt od 21.11. 2017 do 12.1. 2018. 

Dodatne informacije so na voljo tudi na strani Mednarodne službe UL (Program Erasmus+)

Zanimive povezave
  • Erasmus+
    Stran CMEPIUS-a, ki je nacionalna agencija za področje mobilnosti
Izkušnje študentov
Lev Vidmar, Fakulteta za fiziko Univerze v Lillu

Erasmus

International students please read information for incoming students (in English). 

Koordinator na Oddelku za fiziko je prof. Borut Kerševan (borut.kersevan@ijs.si).

Nekaj najpogostejših vprašanj:

 

Kaj je Erasmus+?
ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Oddelka za matematiko ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija.  

Kako je organiziran?

Kdo se lahko prijavi?
Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus študenta", če:

Za koliko časa lahko grem ven?
Za 3-12 mesecev. To sta en ali dva semestra, oziroma en, dva ali tri trimestre.

Kako je s priznavanjem izpitov?
Preden odidete, moramo podpisati študijsko pogodbo, v kateri so navedeni predmeti, ki jih boste poslušali. To pogodbo podpišejo študent in oba koordinatorja Erasmusa (torej vi, jaz in njihov koordinator). S to pogodbo se obvežemo, da vam bomo tam pridobljene kreditne točke priznali doma.

V katerem jeziku so predavanja?
Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na tečaje EILC (Erasmus Intensive Language Course). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?
Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do štipendije Erasmus (do sedaj okrog 400 EUR na mesec).

Katere univerze pridejo v poštev?
Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?
V tem primeru moram njihovo mednarodno službo najprej vprašati, ali jih zanima podpis pogodbe. To lahko traja več tednov. Svoje želje mi zato sporočite že jeseni, najkasneje pa do 1. januarja.

Kaj pa, če se prijavi preveč študentov?
Če se za izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je s pogodbo določenih mest, potem imajo prednost študenti z boljšim povprečjem.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?