Domov > Študenti fizike > Erasmus > Bilateralne pogodbe

Univerza Stopnja
Izmenjava
 Silezian University in Opava, CZ  1-3  1 x 5 mesecev
 Universite des Sciences et Technologies de Lille, FR  1-3  2 x 12 mesecev
 Universite de Strassbourg, FR  1-2  2 x 6 mesecev
 Universidad de Granada, ES

 1

2 geoznanosti

 1 x 9 mesecev

2 x 6 mesecev

 Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald, DE
 1-3  2 x 6 mesecev
 Technische Universitat Berlin, DE  1-3  2 x 10 mesecev
 Univerza na Dunaju, AT
 1-3  4 x 6 mesecev
 Karl Franzens Universitat Graz, AT
 1-2  2 x 10 mesecev
 Karabuk University, TR
 1-2  2 x 10 mesecev
 Mustafa Kemal University, Antakya, TR
 1-3  3 x 10 mesecev
 Karadeniz Teknik Universitesi, Trabzon, TR
 3  2 x 10 mesecev
 Vilnius Universitetas, Vilnius, LT
 1-3  3 x 5 mesecev
 Stockholm University, SE
 1-3, & astronomija  3 x 10 mesecev
 Utrecht University, NL
 1-2  2 x 5 mesecev
 Univerza M. Curie Sklodowske, Lublin, PL
 1-2  3 x 10 mesecev
 Univerza v Amsterdamu, NL  1-2  1 x 6 mesecev
 Univerza v Mainzu, DE
 1-3  4 x 6 mesecev
 Univerza v Bonnu, DE  1-2, meteorologija  2 x 6 mesecev
 Univerza v Trstu, IT  2-3, astronomija  10 x 12 mesecev
 Sveučilište u Zagrebu  2-3  2 x 5 mesecev
 University of Twente, NL  1-2  2 x 5 mesecev
 Baskovska Univerza (UPV/EHU), ES  2

 1 x 9 mesecev 

 INSA Toulouse, FR  1-2  1 x 9 mesecev