Domov > Študenti fizike > Pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnja

Pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Fizika I. stopnja

1. Za pogojni vpis v drugi letnik je potrebno opraviti naslednje izpite iz prvega letnika:

2. Za pogojni vpis v tretji letnik je potrebno opraviti naslednje izpite iz drugega letnika:

3. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

V primeru, da študent ne zbere zadostno število ECTS lahko odda prošnjo.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti prejšnje smeri ali študijskega programa.

Študent se lahko enkrat v času študija (na programu 1. stopnje) vpiše v dodatno leto.