Domov > Študenti fizike > Pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko I. stopnja

Pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko I. stopnja

Na UN študijskem programu Meteorologija z geofiziko je možen samo vpis v dodatno leto.

Študent se lahko enkrat v času študija (na 1. stopnji) vpiše v dodatno leto.