Domov > Študenti fizike > Prijava magistrskega dela

Prijava magistrskega dela

Prijava magistrskega dela

Študent lahko magistrira, ko opravi vse predpisane obveznosti.

Ob oddaji magistrskega dela mora kandidat predložiti študentski pisarni naslednje dokumente:

Kandidat ob prijavi izpolni obrazec »Prošnja za zagovor«, ki ga mora sopodpisati tudi kandidatov mentor, in se dogovori za okvirni datum. Dokumente mora predložiti vsaj 7 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija.