Domov > Študenti fizike > Kaj z diplomo iz fizike
Spoznajte fizike

Oddelek za fiziko vzdržuje stike s svojimi diplomanti in skrbi za to, da jih spoznajo tudi študentje: že nekaj let prirejamo srečanja, na katera povabimo fizike, da študentom spregovorijo o svojem delu in predstavijo poklicne izkušnje. - Ali ni najlažje iskati službe tako, da pokličeš kolega, ki je zaposlen v podjetju, kjer bi rad delal sam, in ga vprašaš, ali ti lahko kako pomaga?

Kaj z diplomo iz fizike


Na Oddelku za fiziko smo ponosni na to, da se študentje vpisujejo k nam v veliki meri zato, ker jih fizika veseli. Prav zato se nam zdi pomembno, da jim kar najbolj jasno predstavimo, da znanja, ki jih bodo pridobili med študijem, niso le privlačna, temveč predvsem zelo uporabna. Naši diplomanti so zaposleni tako v gospodarskih kot v negospodarskih panogah, med katere sodijo


Oddelek za fiziko vzdržuje stike s svojimi diplomanti in skrbi za to, da jih spoznajo tudi študentje: že nekaj let prirejamo srečanja, na katera povabimo fizike, da študentom spregovorijo o svojem delu in predstavijo poklicne izkušnje. - Ali ni najlažje iskati službe tako, da pokličeš kolega, ki je zaposlen v podjetju, kjer bi rad delal sam, in ga vprašaš, ali ti lahko kako pomaga?