Domov > Študenti fizike > Zaključek študija na starih študijskih programih

Zaključek študija na starih študijskih programih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, ki je uvedel novo, tako imenovano »bolonjsko« strukturo za pridobitev visokošolske izobrazbe s tremi stopnjami, je v 48. členu določil rok, da študenti prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, lahko končajo izobraževanje najdlje do izteka študijskega leta 2015/16 to je do 30. 9. 2016. Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče in zakon ne predvideva nobenih izjem. 

Zato vse študente, ki željo zaključiti študij na starih VS, UNI in MAG študijskih programih prosimo, da oddajo diplomska, magistrska dela ali naloga najkasneje do 30.06.2016. V primeru, da dela ne boste oddali pravočasno se lahko zgodi, da ne bomo mogli opraviti vseh zagovorov pravočasno.

.