Domov > Študenti matematike > Izredno opravljanje izpitov

Izredno opravljanje izpitov

Za opravljanje izpitov z vpisom ocene v e-študenta vnaprej ali na drugem programu (to je v primerih, ko predmeta še nimate vpisanega v e-študenta oz. v indeks), oddate prošnjo na obrazcu (1. stopnja in enoviti magistrski študij, 2. stopnja) najkasneje do konca novembra.

Soglasje učitelja za opravljanje obveznih predmetov pridobite s podpisom učitelja na obrazcu.

O izbiri predmetov, ki jih na tak način želite opravljati, se lahko posvetujete s skrbnikom ustreznega študijskega programa.