Domov > Študenti matematike > Dokumenti za prijavo diplome (stari programi)

Dokumenti za prijavo diplome (stari programi)

 

Ob prijavi diplome (prijava na diplomski (magistrski) izpit in zagovor diplomskega (magistrskega) dela oziroma prijava na zagovor diplomske naloge) mora kandidat predložiti študentski pisarni naslednje dokumente:


Kandidat ob prijavi (lahko tudi prej) izpolni obrazec »Prijava diplome« , ki ga mora sopodpisati tudi kandidatov mentor, in se dogovori za okvirni datum. Dokumente mora predložiti vsaj 14 dni pred želenim okvirnim datumom diplome.

Opozorilo!

Študentska izkaznica preneha veljati z dnem zaključka študija (z dnem diplomiranja). Ob dvigu potrdila o diplomiranju mora študent vrniti študentsko izkaznico študentski pisarni.