Domov > Študenti matematike > Dokumenti za prijavo diplome (bolonjski programi, 2. stopnja)

Dokumenti za prijavo diplome (bolonjski programi, 2. stopnja)

 

Ob prijavi magisterija (prijava na magistrski izpit in/ali zagovor magistrskega dela) mora kandidat predložiti študentski pisarni naslednje dokumente:

Kandidat ob prijavi (lahko tudi prej) izpolni obrazec »Prijava magisterija« , ki ga mora sopodpisati tudi kandidatov mentor, in se dogovori za okvirni datum. Dokumente mora predložiti vsaj 14 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija.

Opozorilo!

Študentska izkaznica preneha veljati z dnem zaključka študija. Ob dvigu potrdila o magistriranju mora študent vrniti študentsko izkaznico študentski pisarni.