Domov > Študenti matematike > Navodila za uporabo sistema e-Študent

Navodila za uporabo sistema e-Študent-3G

Uporaba sistema e-Študent-3G

Oddelek za matematiko FMF je dne 14. 8. 2009 prešel na novi spletni študijski informacijski sistem e-Študent-3G, ki študentom omogoča elektronsko prijavo/odjavo na izpite in kolokvije, pregledovanje ocen (elektronski indeks) ter naročanje potrdil o vpisu in o opravljenih izpitih.

Vstopna stran sistema je https://es3g.uni-lj.si/.

Za vstop potrebujete novo uporabniško ime in novo geslo. To pridobite z aktivacijo vaše digitalne identitete na ID portalu Univerze v Ljubljani, ki se nahaja na spletnem naslovu https://id.uni-lj.si/. Po kliku na to povezavo se vam bo morda pojavilo varnostno obvestilo glede certifikata. Izberite  srednjo možnost »Continue to this website (not recommended)«. Nato boste prišli na univerzitetni ID portal, kjer kliknite na levi gumb »Digitalna identiteta«, nato »Prevzem identitete« in izpolnite spletni obrazec. Pri vnosu imena in priimka uporabite šumnike, če jih imate, ne pretvarjajte č-ž-š-đ v c-z-s-d. Ime in priimek vtipkajte enako, kot je napisano v indeksu ali študentski izkaznici. Po kliku na gumb »Prevzem digitalne identitete« se bo izpisalo vaše uporabniško ime, ki bo imelo obliko ab1234@student.uni-lj.si.

S tem uporabniškim imenom in geslom (ki ste ga v postopku določili sami) se lahko eno uro po prevzemu digitalne identitete (toliko časa rabi sistem, da se sinhronizira) prijavite v novi e-Študent-3G na novi povezavi https://es3g.uni-lj.si/.

Morebitne težave s prevzemom identitete ali vstopom v novi e-Študent-3G lahko prijavite preko spletnega obrazca, ki se tudi nahaja na ID portalu (levi gumb »Prijava napak«). Težava bo rešena v roku največ 24 ur, običajno pa že isti dan.

S tem uporabniškim imenom in geslom imate možnost vstopa v več informacijskih storitev, ki so na voljo študentom Univerze v Ljubljani. Več informacij o tem dobite na spletni strani Univerze v Ljubljani, gumb Študij na Univerzi / Informacijske storitve (povezava http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/it_storitve.aspx).

Stara aplikacija e-Študent, ki se nahaja na povezavi http://estudent.uni-lj.si/, od 14. 8. 2009 služi le za arhiv. Priporočamo vam, da preverite, da pri prenosu podatkov na novi sistem ni prišlo do napak. Morebitne napake sporočite v študentsko pisarno OM FMF (matematika@fmf.uni-lj.si).

V rubriki »Dokumenti« lahko z izbiro možnosti »Naročanje dokumentov« naročite nekatera potrdila (potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih...).  Vzorcev vlog, ki se nahajajo v isti rubriki pod možnostjo »Obrazci«, na OM FMF zaenkrat ne bomo uporabljali.

Prijava na pisni izpit

Sistem vam ponudi možnost izbire predmeta in za vsak predmet izbiro enega od razpisanih rokov. Na izpit se morate prijaviti vsaj 3 dni pred dnevom izpita (če je izpit na dan N se lahko prijavite do konca dneva N-3), odjavite pa se lahko najkasneje 1 dan pred izpitom. Elektronska prijava nadomešča papirnato prijavnico.

Elektronske prijave na izpit ne bodo mogoče pri nekaterih predmetih, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, ali pa se predmet v celoti izvaja na drugi fakulteti (npr. FRI, FF, EF).

Študent se lahko sam prijavi za prvo, drugo in tretje opravljanje izpita. Za četrto in nadaljnja opravljanja ga lahko prijavi le študentska pisarna ob predložitvi dokazila o plačilu najkasneje 3 dni pred dnevom izpita (glej tudi obvestilo "Plačilo četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpitov").

Težave s prijavo v sistem

Morebitne težave s prevzemom identitete ali vstopom v novi e-Študent-3G lahko prijavite preko spletnega obrazca, ki se tudi nahaja na ID portalu - https://id.uni-lj.si/ (levi gumb »Prijava napak«). Težava bo rešena v roku največ 24 ur, običajno pa že isti dan.

Potrdila o vpisu in o opravljenih izpitih

Potrdila naročite z izbiro "Naročanje dokumentov" v meniju. Izberete tip in število potrdil. V 30 dneh lahko naročite največ 10 potrdil. Potrdila, ki ste jih naročili do 12. ure, lahko dvignete še isti dan po 13. uri v vratarnici na Jadranski 21. Ob prevzemu potrdila o opravljenih izpitih morate predložiti potrdilo o plačilu potrdila (potrjena položnica; v primeru plačila stroškov preko interneta je potrebno kot dokazilo o plačilu predložiti uradno bančno potrdilo ali pa potrditev plačila v računovodstvu fakultete na Jadranski 19, soba 017).

Po "Ceniku UL za š. l. 2008/09" morajo študenti s statusom za potrdilo o opravljenih izpitih plačati 3,96 EUR, študenti brez statusa pa 7,92 EUR. Študenti brez statusa morajo za potrdilo o pavziranju ali za potrdilo o vpisu za preteklo leto plačati 7,92 EUR.

Napačne in manjkajoče ocene v elektronskem indeksu

Če v elektronskem indeksu opazite napako (manjkajoča ali napačna ocena), jo sporočite v študentsko pisarno OM FMF (matematika@fmf.uni-lj.si).

Prijava na izpit, če predmeta še niste vpisali

Če želite opravljati izpite iz letnika (ali smeri), v katerega še niste vpisani, se na izpit ne boste mogli prijaviti preko elektronskega sistema. V tem primeru se za opravljanje izpita dogovorite neposredno s profesorjem.